Afrastering plaatsen

‘Spoorlopen’ is levensgevaarlijk – bovendien is het verboden. Het zorgt ook voor veel vertragingen. Om te voorkomen dat mensen (onbevoegd) in de buurt van het spoor komen, plaatsen we hekken. Dat is duidelijker en veiliger voor iedereen.

Spoorlopen en vandalisme voorkomen

Mensen die hun hond uitlaten of een sluiproute nemen, jongeren die stoer willen oversteken, vandalen… er zijn nog steeds mensen die zich gevaarlijk dicht bij het spoor bevinden. Levensgevaarlijk voor henzelf, vertragend voor het treinverkeer. En zeer traumatisch voor nabestaanden en machinist als het tot een aanrijding komt. Daarom zetten we een stevig hekwerk op plaatsen waar de kans op ongelukken groot is, en waar nog geen andere erfafscheiding is (bijvoorbeeld water, begroeiing of een geluidsscherm).

‘Storing door derden’

10% van alle storingen in het treinverkeer komt door ‘derden’. Dit zijn storingen die door anderen - dus niet de machinist of het materieel - worden veroorzaakt. Denk aan aanrijdingen (met mensen of dieren), gevallen van vandalisme en spoorlopers.

Als een machinist iemand op of rond het spoor ziet, remt hij abrupt. Dan nog heeft hij met een 130 km/uur een remweg van 600  meter. En totdat de ‘storing’ is verdwenen, rijden alle treinen in beide richtingen stapvoets.

Afrastering plaatsen

Op plaatsen waar overlast is, plaatsen we nieuwe hekken of vervangen we de oude hekken. Bijvoorbeeld door hogere hekken, zodat mensen er niet meer overheen kunnen klimmen. Ook plaatsen we waar het kan elektronische poorten, zodat alleen bevoegd personeel toegang heeft tot het spoor. Goed hekwerk voorkomt bovendien vandalisme aan eigendommen van ProRail, en aan de hekken zelf. 

Groen tegelijk snoeien

Bij het plaatsen of vervangen van hekken, snoeien we meestal ook meteen het groen. Om ruimte te maken voor de nieuwe hekken, en tegelijk weer meer zicht aan de machinist te geven. Lees meer over groenbeheer

Veelgestelde vragen

Bij mij in de buurt staat geen hek langs het spoor. Waarom niet?

Niet overal langs het spoor staat hekwerk. Wij plaatsen alleen hekken waar dat nuttig is. Namelijk als uit een risicoanalyse blijkt dat er een bepaalde kans op ongelukken bestaat, bijvoorbeeld doordat de bebouwing dicht op het spoor staat. Een hek is niet nodig als er al een andere afscheiding is, bijvoorbeeld water, begroeiing of een geluidsscherm. 

Alle veelgestelde vragen over Afrastering plaatsen