Veiligheid in tunnels

Negen lange tunnels liggen er op het Nederlandse reizigersspoor. In totaal ruim zestien kilometer. ProRail legt die spoortunnels aan, en onderhoudt ze. Wij zorgen ervoor dat treinen veilig door de spoortunnels kunnen rijden. En dat in noodgevallen goede hulpverlening mogelijk is.

Veiligheid voorop

Hoe kunnen we ongelukken voorkomen? En – áls er toch iets misgaat – het aantal slachtoffers zo laag mogelijk houden? Dat zijn telkens onze belangrijkste vragen. Wij zorgen ervoor dat alle spoortunnels in Nederland voldoen aan strenge eisen. Daarbij laten we niets aan het toeval over.

Hightech oplossingen...

Tunnelveiligheid begint op de tekentafel van de architect. Met brandwerende constructies, duidelijke vluchtroutes en goede verlichting. Daarnaast komt er ook veel techniek bij kijken. Van ventilatoren en rookmelders, tot blus- en treinstilstanddetectiesystemen.

... én goede afspraken

Maar minstens even belangrijk als de techniek, zijn goede afspraken met onze partners. Bijvoorbeeld met gemeenten, veiligheidsregio's, politie en brandweerkorpsen. Samen met hen organiseren we ook regelmatig een rampenoefening. Zodat er in noodsituaties snel en goed hulp geboden wordt.

Veiligheid 'op schaal' getest, in Delft

Vóór de eerste trein door een spoortunnel rijdt, test ProRail de veiligheid door en door. Bij de nieuwe tunnel in Delft hebben we daarvoor een unieke aanpak ontwikkeld. Meest in het oog springend: een modelspoorbaan van 25 meter lang. Op de modelspoorbaan (verhouding 1:200) worden real life situaties nagebootst. Wat gebeurt er als de rookmelders uitvallen? Worden treinen in geval van nood op tijd stopgezet? Komt alle informatie goed door in de meldkamer van ProRail? Zijn de afspraken met hulpverleners toereikend? Met dit testprogramma 'op schaal' zorgen we ervoor dat de échte Delftse spoortunnel straks in 2015 snel en veilig open kan.