Een toekomst zonder bouwafval

ProRail gaat samen met Rijkswaterstaat, Alliander en Madaster het materiaalgebruik in infraprojecten beter registreren. Onze nationale infrastructuur is grootgebruiker van materialen: van koper in onze stroomkabels, tot asfalt op onze wegen en metaal in onze spoorwegen. Het streven is om zoveel mogelijk daarvan her te gebruiken.
ProRail zet in op toekomst zonder bouwafval
Op de verkeersleidingspost Utrecht is bij de inrichting rekening gehouden met circulair materiaalgebruik

Materialenbibliotheek

ProRail, Rijkswaterstaat, Allinader en Madaster beginnen met een leeromgeving en willen uiteindelijk komen tot een online materialenbibliotheek, die hergebruik sterk moet vereenvoudigen. Als namelijk bekend is welke materialen in een brug of spoorproject zijn gebruikt en welke eigenschappen die hebben (het zogenoemde materiaalpaspoort), kunnen opdrachtnemers en –gevers die eenvoudiger hoogwaardig hergebruiken. Dit draagt bij aan het doel van de overheid om in 2050 een geheel circulaire economie te hebben. In een circulaire economie worden grondstoffen steeds weer opnieuw gebruikt zonder dat ze waarde verliezen.

Leeromgeving

De initiatiefnemers beginnen met de leeromgeving om in de praktijk meer ervaring op te doen met het vastleggen van gedetailleerde informatie over materialen.  Welke informatie is al beschikbaar, wat is aanvullend nodig en hoe valt dat te beheren? ProRail, Rijkswaterstaat en Alliander werken hierbij samen met Madaster, gezien de ervaring van deze organisatie met het publiek maken van informatie over bouwmaterialen in de vastgoedsector. De leeromgeving zal bij een aantal infrastructurele projecten worden gebruikt. De projecten omvatten diverse categorieën infrastructuur, waaronder wegen, waterwegen, spoorwegen en kabels. De projecten vinden waar mogelijk plaats in samenwerking met overheden, aannemers en adviesbureaus om zoveel mogelijk ervaring en kennis op te doen.

Infra-seminar

Het doel is om uiteindelijk tot een online bibliotheek ofwel kadaster te komen van gebruikte materialen in infraprojecten. Die wordt voor andere opdrachtgevers en –nemers toegankelijk. Zij kunnen dan nagaan in welke projecten bepaalde materialen zijn gebruikt. Dit brengt hoogwaardig hergebruik binnen handbereik. In mei 2018 worden de ervaringen met de leeromgeving gepresenteerd tijdens een Madaster Infra-seminar.

 

Gepubliceerd op