Extra sneltrein Groningen-Leeuwarden dichterbij

Voor reizigers in Noord-Nederland staat er een flinke verbetering van het vervoer op het programma: in 2017 rijden er vier in plaats van drie treinen per uur tussen Groningen en Leeuwarden. In opdracht van de drie noordelijke provincies Groningen, Friesland en Drenthe doet ProRail onderzoek naar de noodzakelijke aanpassingen van de sporen en stations om dit mogelijk te maken. Belangrijke conclusie is nu dat het financieel haalbaar is.
Reizigers in Leeuwarden
Reizigers in Leeuwarden

Provincies investeren in het spoor

Het aantal reizigers in het Noorden groeit. Op dit moment is dat al zichtbaar door de volle treinen in de spits. De provincies willen dan ook - in samenwerking met gemeenten, vervoerders en ProRail - investeren in het spoor. Een extra sneltrein tussen Groningen en Leeuwarden vraagt daarbij om flinke ingrepen. ProRail is daarom bezig met een onderzoek om alle noodzakelijke maatregelen en gevolgen voor de omgeving uit te zoeken.

Maatregelen duidelijk

Inmiddels is in ieder geval duidelijk welke maatregelen er nodig zijn op het (hoofdzakelijk) enkelsporige baanvak. Het gaat dan om het bouwen van onderdoorgangen bij overwegen, verhogingen van de snelheid op het spoor en acht kilometer spoorverdubbeling zodat er meer ruimte is voor treinen om elkaar te passeren. Dit najaar beslissen de provinciale staten van Friesland en Groningen over de realisatie. Eind dit jaar worden de onderzoeken afgerond, begin volgend jaar volgt dan een ontwerp Tracébesluit (OTB). Voor de omgeving worden begin 2014 dan opnieuw informatieavonden gehouden.

Gepubliceerd op