Nieuwsberichten

Terugblik weekend: werk rond Schiphol

Spoorverdubbeling rond Schiphol
Ook afgelopen weekend werd er hard gewerkt aan een betrouwbaar spoor. Een veilig en betrouwbaar spoor is erg belangrijk voor Nederland. Het is daarom onze ambitie om het spoor nóg betrouwbaarder te maken, daar zijn we dag in dag uit mee bezig. Dit weekend werkten we onder andere aan het spoor rond Schiphol. Steeds meer mensen pakken namelijk de trein tussen Schiphol en Lelystad. Daarom verdubbelt ProRail het spoor ten zuiden van Amsterdam van twee naar vier sporen.
Gepubliceerd op

Gevonden voorwerpen bij archeologisch onderzoek Breda

We werken op dit moment aan de vernieuwing van station Breda. Voordat we met zo’n vernieuwing beginnen, checken we eerst het ‘bodemarchief’ van de bouwplaats; liggen er nog archeologische en/of cultuurhistorische schatten in de grond, voordat we hier later in gaan ‘wroeten’? Met dit onderzoek proberen we aantasting van deze mogelijke schatten zo veel mogelijk te beperken.
Gepubliceerd op

Spoorwegveiligheid naar nog hoger niveau

Twee hoofdseinen met intercitytrein
Om het spoor nog veiliger te maken hebben ProRail en NS het afgelopen jaar uitgebreide maatregelen genomen. Met dit maatregelenpakket wordt de kans dat een trein een rood sein passeert verder teruggedrongen. Ook komen er nieuwe waarschuwingssystemen voor treinpersoneel en medewerkers van de verkeersleiding. Het vangnet ATB-vv wordt verder, vooruitlopend op het nieuwe veiligheidssysteem ERTMS, voor €32 miljoen uitgebreid (van 1.700 seinen eind 2012 naar 2.500 in 2014).
Gepubliceerd op

Muzikale noot op Utrecht Centraal

Public guitar op Utrecht Centraal
Ok, door z’n lange geschiedenis klinkt ‘ie misschien niet meer als een nachtegaaltje, maar vertier brengt ‘ie zeker; de goeie oude ‘Public Guitar’ op station Utrecht Centraal. Na eerst een poos op een station in Brooklyn (één van de stadsdelen van New York) te hebben gestaan, kunnen mensen op Utrecht Centraal hun verblijf – en die van anderen – veraangenamen door een riedeltje te spelen.
Gepubliceerd op

Inschuiven spoorbrug Den Bosch in één minuut

Het laatste dek van de brug over de Dieze in Den Bosch is gistermiddag op haar plek geschoven. Het inschuiven van de brug was een precisiewerkje waar we ons samen met Heijmans al maanden op hebben voorbereid. De laatste centimeters waren dan ook spannend, maar alles liep gesmeerd en de drie dekken vormen nu de nieuwe brug over de Dieze. De megaklus was vier dagen lang te volgen via de webcam.
Gepubliceerd op