Vernieuwen van het spoor

Het Nederlandse spoor is een van de drukste in Europa, en het aantal treinen stijgt alleen maar. ProRail zorgt voor een veilig en duurzaam spoor dat ook voldoet aan de vraag van de toekomst. Samen met erkende spooraannemers onderhouden en vernieuwen wij daarom continu spoor, wissels en stations. Technische innovaties maken onze werkzaamheden steeds efficiënter, veiliger en sneller. We werken bovendien in overleg met overheden en de omgeving, zodat vervoerders, reizigers en omwonenden kunnen blijven rekenen op spoor dat betrouwbaar, veilig en comfortabel is.

Overzicht bouwprojecten

Projectenkaart

Veelgestelde vragen

Waarom werkt ProRail aan het spoor?

Omdat ProRail beheerder is van het Nederlands spoorwegnet. En daarom verantwoordelijk is voor het onderhoud, de vernieuwing en uitbreiding van het spoor, inclusief de stations.

Reizigers en vervoerders kiezen voor het spoor vanwege de zekerheid die het biedt. Die zekerheid is belangrijk, en daarom werken wij continu aan een nog grotere betrouwbaarheid van het Nederlandse spoorsysteem. En aan een soepel verloop van het treinverkeer. Voorkomen is daarbij altijd beter dan genezen, vinden we. Preventief onderhoud zien we dus als een van onze belangrijkste taken.

We controleren het spoor bijvoorbeeld regelmatig op kapotte of te vervangen delen. Zo willen we voorkomen dat zaken als stroomstoringen en technische mankementen de treindienst verstoren. Ook de werkzaamheden zélf moeten de treinenloop natuurlijk zo min mogelijk belemmeren.

Kun je met onderhoud storingen voorkomen?

Met tijdig en goed onderhoud kunnen we zeker storingen voorkomen. Daarom streven we samen met onze aannemers naar meer preventief onderhoud. Liever onderdelen op tijd vervangen (of zelfs iets te vroeg), dan het risico op een verstoring op een druk spoorknooppunt.

Ook nemen we maatregelen die storingen in ons ICT-netwerk moeten opvangen, zoals het dubbel uitvoeren van stroomvoorziening en verkeersleidingssytemen. Met onderhoud kunnen we veel voorkomen, maar storingen zijn helaas nooit helemaal uit te sluiten.

Wat doet ProRail om hinder van werkzaamheden te beperken?

Reizigers en vervoerders hebben soms last van onze werkzaamheden, maar we doen ons best om deze hinder zo veel mogelijk te beperken. Zo voeren we als het mogelijk is verschillende werkzaamheden tegelijkertijd uit en op rustige tijdstippen: ’s nachts en in het weekend.

Grootschalige spoorvernieuwingen kunnen ingrijpend zijn voor de omgeving. Daarom houden wij bij de planning rekening met de wensen van omwonenden, reizigers, bezoekers en andere belanghebbenden. De data voor werkzaamheden kiezen we bijvoorbeeld in overleg met vervoerders en gemeenten. Als een evenement en een grote buitendienststelling samenvallen zorgt de vervoerder voor vervangend vervoer, meestal per bus. Soms stellen we de werkzaamheden uit.

Wat zijn de regels voor trillingen door werkzaamheden?

Ons werk kan mensen die in de buurt van het spoor wonen (tijdelijk) hinder bezorgen. Daarom hebben wij voor veel werkzaamheden een vergunning of een ontheffing van de gemeente nodig. Bij de vergunningverlening kijkt de gemeente ook naar de trillingshinder die te verwachten is. Als het nodig is, nemen wij maatregelen om deze hinder te verminderen. Bewoners krijgen van tevoren een brief van ons waarin wij de werkzaamheden en eventuele hinder aankondigen.

Hoe kom ik te weten of ProRail een vergunning heeft voor werkzaamheden in mijn buurt?

Via onze afdeling Publieksvoorlichting kom je snel te weten of en welke vergunning van kracht is.

 

Alle veelgestelde vragen over Vernieuwen van het spoor

Werk aan de weg

Niet alleen ProRail, maar ook Rijkswaterstaat werkt aan een goede bereikbaarheid in Nederland. Ook dat werk aan de weg kan af en toe voor hinder zorgen. Daarom is het goed te weten dat ProRail en Rijkswaterstaat hun bouwplannen op elkaar afstemmen en zo goed mogelijk samenwerken. Zowel bij het voorbereiden van de werkzaamheden als het uitvoeren ervan. Zo kunt u uw bestemming in elk geval met de auto óf de trein bereiken.

Meer informatie over het werk aan de weg door Rijkwaterstaat vindt u op www.vanAnaarBeter.nl.