Onze ambities

Het spoor is essentieel voor de bereikbaarheid van het drukbevolkte Nederland en de ons omringende landen. Met relatief weinig ruimtebeslag zorgen wij ervoor dat dagelijks 1,1 miljoen treinreizen worden gemaakt en jaarlijks zo’n 51 miljard tonkilometers worden gerealiseerd. ProRail is verantwoordelijk voor het spoorwegnet van Nederland. We verdelen de ruimte op het spoor, regelen al het treinverkeer, bouwen en beheren stations en leggen nieuwe sporen aan. Daarnaast onderhouden en beheren we de bestaande railinfrastructuur en zijn we verantwoordelijk voor de veiligheid.

Onze doelstellingen

Om Nederland nu en in de toekomst per spoor te blijven verbinden (onze missie), staat ProRail voor een aantal grote uitdagingen. De vraag naar reizigers- en goederenvervoer per trein groeit namelijk sterk tot 2040. We zien dat nieuwe technologieën kansen maar ook bedreigingen bieden. Daarnaast staat Nederland voor een grote duurzaamheidsopgave die wij willen helpen in te vullen.

ProRail heeft daarom drie doelstellingen:

  1. Verbindt: We ontwikkelen de capaciteit voor de mobiliteit van de toekomst.
  2. Verbetert: We maken mobiliteit per spoor zo betrouwbaar mogelijk, nu en in de toekomst.
  3. Verduurzaamt: We maken spoormobiliteit zo duurzaam mogelijk.