Natuurbrug Weerterbergen open

In Weert is vandaag de nieuwe natuurbrug Weerterbergen feestelijk geopend door ProRail, Rijkswaterstaat, Stichting het Limburgs Landschap en de provincie Limburg. Deze ecologische verbinding bestaat uit twee bruggen die over de A2 en de spoorlijn Eindhoven-Weert gaan. De natuurbrug herstelt de verbinding tussen het natuurgebied Weerterbos en de Weerter- en Budelerbergen. Zoogdieren, amfibieën, reptielen, vlinders en tal van andere insecten kunnen zo weer veilig van het ene naar het andere gebied gaan.

Gedeputeerde Patrick van den Broeck van de provincie Limburg, regiodirecteur Inés Plasmans van ProRail, voorzitter Marleen Gresnigt-Raemaekers van Stichting het Limburgs Landschap (SLL),  directeur-rentmeester Ger Frenken van SLL en programmamanager Huub Winten van het MJPO van Rijkswaterstaat hebben de brug gezamenlijk geopend door het uitwissen van de laatste menselijke sporen zodat de dieren vrij baan krijgen. Daarna hebben kinderen van basisscholen uit de omgeving de eerste bomen en struiken geplant. 

Bouw

ProRail heeft de bruggen mede namens Rijkswaterstaat gebouwd samen met de bouwcombinatie Mobilis / Hegeman Beton- en Industriebouw. De bouw startte in januari 2013 en heeft iets meer dan een jaar in beslag genomen. Voor het beheer van de bruggen hebben ProRail en Rijkswaterstaat een overeenkomst getekend met Stichting het Limburgs Landschap.

MJPO

De natuurbrug Weerterbergen is een onderdeel van het Meerjarenprogramma Ontsnippering (MJPO) van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en het ministerie van Economische Zaken. Hierin wordt samen met natuurbeschermingsorganisaties gewerkt aan het herstellen van verbindingen tussen natuurgebieden. Met de bouw en het gebruik van wegen, vaarwegen en spoorwegen zijn de natuurgebieden in Nederland in de afgelopen decennia als het ware ‘doorgeknipt’. Er zijn knelpunten ontstaan waardoor dieren en planten vast komen te zitten in een onnatuurlijk klein leefgebied. Hun voortbestaan komt daardoor in gevaar. Door natuurgebieden weer met elkaar te verbinden, kunnen de dieren de weg en andere obstakels ongedeerd passeren. Daarvan profiteren wij ook! De weg wordt veiliger en volgende generaties kunnen blijven genieten van de diverse natuur die Nederland rijk is.

Gepubliceerd op