Persuitnodiging: start elektrificatie spoor Landgraaf-Herzogenrath

Volgend jaar direct van Maastricht naar Aachen

Hierbij nodigen wij u graag uit om op dinsdag 17 april aanwezig te zijn bij de eerste stap op weg naar een snelle, rechtstreekse verbinding tussen Duitsland en Zuid-Nederland. Eind april wordt een begin gemaakt met de elektrificatie van het spoortraject Landgraaf–Herzogenrath. Met de komst van een bovenleiding wordt de weg – of beter gezegd: het spoor –vrijgemaakt voor een snelle, rechtstreekse treinverbinding tussen Aachen, Maastricht en Liège, waarop Arriva straks haar gloednieuwe trein voor deze drie landen kan laten rijden.

Op de 17e om 17.00 uur zullen Heiko Sedlaczek, directeur Nahverkehr Rheinland, Jan Mulder, vervangend regiodirecteur Zuid van ProRail, en Hubert Mackus, gedeputeerde van de provincie Limburg, de start van het project op symbolische wijze aftrappen en de start van het eerste grensoverschrijdende project ‘Hals und Beinbruch’ wensen.

Programma

17.00 uur   ontvangst op station Landgraaf

17.30 uur   naar perron, korte toespraken van gedeputeerde Hubert Mackus (Provincie Limburg), directeur Heiko Sedlaczek (NVR) en regiodirecteur Jan Mulder (ProRail) 

18.00 uur starthandeling elektrificatie, start uitvoering eerste grensoverschrijdende project

Mijlpaal voor internationaal treinreizen

De elektrificatie van het 6,5 km lange traject Landgraaf – Herzogenrath is het eerste project dat in uitvoering gaat voor betere internationale treinverbindingen tussen Zuid-Nederland en Duitsland. In 2014 is over dit werk bestuurlijke overeenstemming bereikt en twee jaar geleden zette de toenmalige staatssecretaris voor Milieu en Infrastructuur, Sharon Dijksma, hiervoor het sein op groen. Naast een bijdrage van de Europese Unie zorgen het Rijk, provincie Limburg en de regio voor de bekostiging van dit project.

Rechtstreeks, één keer per uur

Eind dit jaar moeten de werkzaamheden voor de elektrificatie zijn afgerond. Vervoerder Arriva gaat dan binnen de Limburgse OV-concessie één keer per uur een rechtstreekse treindienst uitvoeren tussen Maastricht en Aachen. Arriva heeft hiervoor nieuwe treinen besteld, die geschikt zijn voor drie landen.

Gezamenlijk

Het elektrificeren van het spoor tot de Duitse grens is een gezamenlijk project van ProRail en de provincie Limburg. Met het programma EurekaRail spannen de Zuid-Nederlandse provincies Noord-Brabant en Limburg zich, ondersteund door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, in voor snellere, comfortabelere grensoverschrijdende (trein)verbindingen tussen Duitsland, België en Nederland.

Meer informatie over de grensoverschrijdende ambities en de elektrificatie vindt u op www.eurekarail.net

Er bij zijn?

Wilt u er dinsdagmiddag 17 april er bij zijn, laat u dat dan weten aan René Vegter, woordvoerder ProRail, via rene.vegter@prorail.nl  Vragen? U kunt ook terecht bij Marcel Abrahams, woordvoerder Provincie Limburg / EurekaRail via 06 15 82 18 96 en m.abrahams@prvlimburg.nl

Gepubliceerd op