Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

Elke dag rijden er over zevenduizend kilometer spoor 5.500 treinen. Via 408 stations komen er 1.200.000 reizigers en 110.000 ton goederen op hun bestemming. Dit aantal neemt de komende jaar toe met naar verwachting 30 tot 40 procent.

'Metroachtige' spoorverbinding

Door een ‘metroachtige’ spoorverbinding tussen de grotere steden, met voldoende ruimte voor het goederenvervoer, nemen wij maatregelen om tijdig op de toekomstige vraag in te kunnen spelen. Zo zorgen we voor een betere bereikbaarheid tussen steden en regio’s én tussen Nederland aan de rest van Europa.

Zoom in op de kaart om de werkzaamheden te kunnen zien. Let op: niet alle locaties met PHS-werkzaamheden staan erop. Daarnaast kunnen op de vermelde locaties ook andere werkzaamheden plaatsvinden.

Aanpassingen aan de infra

De maatregelen die we treffen zijn onderdeel van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) dat we samen met vervoerders uitvoeren, in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Door aanpassingen aan de infra, zoals het toepassen van nieuwe beveiligingssystemen en het verminderen van het aantal wissels en overwegen, is het mogelijk snelle en hoogwaardige verbindingen te realiseren zonder extra sporen aan te leggen. En daarmee weten we ook voldoende ruimte te creëren voor het goederenvervoer.

Toekomstdroom

Daarnaast past ProRail haar stations aan, zodat ze berekend zijn op de toekomstige reizigersaantallen. Ook realiseert ProRail extra energievoorzieningen, benut de bestaande opstelterreinen beter zodat er meer treinen kunnen staan en neemt maatregelen om eventuele overlast van geluid en trillingen voor omwonenden waar mogelijk te beperken.

Met het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer komt de toekomstdroom: minder vliegtuigen en meer hogesnelheidstreinen, steeds dichterbij. Zo koppel je steden beter aan elkaar, de Randstad beter aan de rest van het land én Nederland aan de rest van Europa.

De PHS-trajecten

  • Alkmaar - Amsterdam
  • Amsterdam - Utrecht - Eindhoven
  • Schiphol - Utrecht - Arnhem/Nijmegen
  • Den Haag - Rotterdam - Breda
  • Breda - Eindhoven
  • Schiphol - Amsterdam - Almere - Lelystad (SAAL)
  • Goederenroutering Zuid-Nederland

Documenten

Bestandstype Informatie Versie Bestandsgrootte
pdf Algemene kaart PHS
924.69 KB
pdf PHS Amsterdam - Eindhoven
950.86 KB
pdf PHS Schiphol - Utrecht - Nijmegen
919.17 KB
pdf PHS Alkmaar - Amsterdam
826.89 KB
pdf PHS Breda - Eindhoven
843.34 KB
pdf PHS Den Haag - Rotterdam - Breda
863.83 KB
pdf PHS Goederen Zuid Nederland
897.3 KB
pdf PHS SAAL
1 MB
pdf Brochure Geluid langs het spoor
3.12 MB
pdf Brochure Trillingen
5.08 MB
pdf Folder Vervoer gevaarlijke stoffen
190.58 KB
pdf Folder Nadeelcompensatie 2019
487.09 KB

Spoorboekloos

Meer informatie over spoorboekloos rijden en het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer kun je ook vinden op de website van Rijksoverheid.