Besluitvorming

Voor sommige wijzigingen aan het spoornet, geldt dat de staatssecretaris kan besluiten deze te realiseren met een tracébesluit. De procedure daarvoor is vastgelegd in de Tracéwet.

Voordat het Tracébesluit wordt genomen, vindt een proces plaats van plannen maken, inspraak en besluitvorming. Op verschillende momenten in dat proces kunnen omwonenden, burgers en bedrijven, belangengroepen en bestuurders hun zienswijze geven of beroep indienen tegen de plannen. De staatssecretaris van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat neemt het uiteindelijke Tracébesluit.

Ontwerptracébesluit en milieueffectrapport PHS Amsterdam Centraal

Van 26 maart tot en met 6 mei 2020 ligt het ontwerptracébesluit ter inzage. Voor het ontwerptracébesluit is een milieueffectrapport opgesteld. Op grond daarvan kun je in bovengenoemde periode kennis nemen en je zienswijze kenbaar maken over de inhoud van zowel het ontwerptracébesluit als het milieueffectrapport.

Inzage

Alle documenten staan vanaf 26 maart 2020 op Platformparticipatie.nl.

Op papier kun je de stukken van 26 maart tot en met 6 mei 2020 tijdens reguliere openingstijden bekijken bij:

AmsterdamStadsloket Centrum, Amstel 1
 Stadsloket West, Bos en Lommerplein 250
 Stadsloket Oost, Oranje-Vrijstaatplein 2
 Stadsdeel kantoor Zuidoost, Anton de Kromplein 150
Ouderkerk aan de AmstelGemeente Ouder Amstel, Vondelstraat 1
Den HaagMinisterie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijnstraat 8(alleen op afspraak, telefoon 070-456 8999)

In verband met de kabinetsmaatregelen ter bestrijding van het coronavirus COVID-19 kan het voorkomen dat niet alle inzagelocaties open zijn. Ook kan het voorkomen dat er beperkte openingstijden gelden of dat je een afspraak moet maken als je documenten wilt inzien. Houd hier rekening mee en leg vooraf telefonisch contact met de locaties om te vragen of je daar terecht kunt. Via de website Platformparticipatie.nl zijn alle stukken in te zien. Op de projectpagina vind je aanvullende, publieksvriendelijke informatie.

Informatie

Alle documenten, inclusief alle onderzoekrapporten staan vanaf 26 maart 2020 op Platformparticipatie.nl. Aanvullende informatie vind je op deze pagina. Hier vind je onder andere;

  • een video over het ontwerptracébesluit;
  • een presentatie over de onderzoeksresultaten (pdf);
  • een overzicht met de meest gestelde vragen (pdf);
  • het voorstel groenvoorziening (pdf).

En kun je het antwoord op je vraag niet vinden, mail dan jouw vraag, naam, adres en telefoonnummer naar phs-amsterdam@prorail.nl. Wij nemen contract met je op voor een telefonische afspraak met een van onze vakspecialisten.

Hoe kun je reageren?

Dat kan op drie manieren. Je ontvangt altijd een ontvangstbevestiging.

  • Digitaal (bij voorkeur ontvangen wij jouw zienswijze via Platformparticipatie.nl)
  • Mondeling (telefonisch tijdens kantooruren, 070-4568999)
  • Post (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, directie Participatie, o.v.v. ontwerptracébesluit PHS Amsterdam Centraal, Postbus 20901, 2500 EX Den Haag)

Hoe gaat het verder?

De commissie voor de milieueffectrapportage wordt advies gevraagd over het milieueffectrapport. De minister betrekt de zienswijzen bij de verdere besluitvorming. Alleen indieners van een zienswijze op dit ontwerpbesluit kunnen later in beroep gaan tegen het definitieve besluit.

Vragen over de procedure?  

Bel naar 070-4568999 (directie Participatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat). Andere vragen over het spoor? Bel naar afdeling Publieksvoorlichting van ProRail via 0800-7767245.

Video

Korte toelichting

Lees hier in het kort wat het ontwerptracébesluit voor PHS Amsterdam omvat.

Veelgestelde vragen

Meer weten over PHS Amsterdam? Bekijk alle veelgestelde vragen.