Spoorverdubbeling tussen Rijswijk en Delft Zuid stap dichterbij

In december heeft Staatssecretaris Mansveld het Milieueffectenrapport (MER) en het Ontwerptracébesluit (OTB) vastgesteld voor het PHS project 4- Sporigheid Rijswijk- Delft Zuid. Het project betreft de spoorverdubbeling tussen Rijswijk en Delft Zuid en heeft als doel dat er meer treinen kunnen gaan rijden tussen Den Haag centraal en Rotterdam centraal. Belanghebbenden kunnen van 18 december 2014 tot en met 28 januari 2015 een zienswijze indienen.
Artrist Impression station Delft Zuid

Wat verandert er?

De capaciteit op het spoor wordt vergroot door ondermeer de volgende maatregelen:

 • spoorverdubbeling aan weerszijden van het bestaande spoor tussen Rijswijk en Delft Zuid, zodat een viersporige eindsituatie ontstaat
 • seinoptimalisatie tussen Schiedam en Delft Zuid
 • de directe aantakking van het DSM-raccordement op het hoofdspoor, op Delfts grondgebied
 • de vervanging van de huidige gelijkvloerse overweg ’t Haantje in Rijswijk door een onderdoorgang op ongeveer 250 meter ten noorden van de huidige overweg
 • de realisatie van een fiets- en voetgangerstunnel bij station Delft Zuid, die tevens met trappen en liften toegang zal bieden tot de perrons van dat station
 • verder worden er maatregelen getroffen zoals de plaatsing van geluidschermen nabij station Rotterdam Centraal en Delft.

U kunt uw mening geven

Voordat de werkzaamheden kunnen starten moet eerst een Tracewetprocedure worden doorlopen. Dat betekent onder meer dat de effecten zijn onderzocht van het project op het milieu en de omgeving. Ook zijn er voorstellen gedaan voor het ontwerp van de aanpassingen. U kunt hierover uw mening geven t/m maandag 28 januari 2015. Meer informatie hierover leest u op www.platformparticipatie.nl/projecten/

Waar vind ik het MER en OTB?

Het MER en OTB zijn vanaf 18 december 2014 digitaalbeschikbaar op www.platformparticipatie.nl/projecten/lopendeprojecten/
Een gedrukte  versie van het MER en het OTB, inclusief de onderzoeksrapporten, liggen ter inzage op de volgende locaties:

 • Den Haag: Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Koningskade 4
 • Den Haag: stadhuis, Spui 70
 • Delft: stadhuis, Phoenixstraat 15
 • Delft: informatiecentrum Spoorzone Delft, Barbarasteeg 2
 • Rijswijk: stadhuis, Bogaardplein 15
 • Schiedam: klantcontactcentrum, Stadserf 1
 • Rotterdam: stadhuis, Coolsingel 40.

Informatiebijeenkomsten

In januari worden er informatieavonden georganiseerd: Data en locaties informatiebijeenkomsten:

Delft
Dinsdag 6 januari 2015
Phoenixstraat 66

Rijswijk
Woensdag 7 januari 2015
Herberg Vlietzigt, Jaagpad 7

Rotterdam
Donderdag 8 januari 2015
Baptistenkerk, Proveniersstraat 52

Tussen 19.00 tot 21.30 uur bent u van harte welkom. U kunt binnenlopen wanneer u wilt. Op verschillende panelen vindt u informatie over de diverse aanpassingen
op het traject. Deskundigen van ProRail en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat staan u graag te woord om uitleg te geven. Om 20.00 uur wordt een
plenaire presentatie gegeven.

Wilt u meer weten?

Voor meer informatie over de inspraakprocedure
kunt u telefonisch contact opnemen met de Directie
Participatie. Telefoon: 070 - 456 89 99 of via
www.platformparticipatie.nl/contact/.

Voor meer informatie kunt ook contact opnemen met de afdeling
Publiekscontacten van ProRail via 0800 - 7767 245
(gratis) of via het contactformulier op
www.prorail.nl/contact.

 

 

Gepubliceerd op