Informatieavond geluid, trillingen en vervoer van gevaarlijke stoffen

Op 27 november vindt er een informatieavond in 's-Hertogenbosch plaats. Tijdens deze avond vertellen we u wat de gevolgen zijn van het extra treinverkeer voor het gebied waar u woont.
Goederentrein rijdt door 's-Hertogenbosch
Goederentrein door 's-Hertogenbosch

Bij u in de buurt gaan meer treinen rijden. Dit komt voort uit het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS). De kern van dit programma is: meer personentreinen op drukke trajecten en voldoende ruimte voor het goederenvervoer. Dit is nodig om het groeiend aantal reizigers en goederentreinen op te vangen.

Informatieavond 27 november

Op maandag 27 november vindt er een informatieavond plaats. Tijdens deze avond vertellen we u wat de gevolgen zijn van het extra treinverkeer voor het gebied waar u woont. We gaan daarbij in op drie onderwerpen: geluid, trillingen en vervoer van gevaarlijke stoffen. We lichten toe hoe de effecten zijn onderzocht en welke maatregelen we nemen om de effecten te beperken.

De bijeenkomst is voor direct omwonenden langs het spoor in ‘s-Hertogenbosch. Ook andere belangstellenden zijn welkom. Vooraf aanmelden is niet nodig.
Datum:  maandagavond 27 november 2017
Locatie: Verkadefabriek, Boschdijkstraat 45 in 's-Hertogenbosch (www.verkadefabriek.nl)
Tijdstip: inloop vanaf 19.00 uur; om 19.30 uur start de presentatie; de aansluitende informatiemarkt is open tot 21.30 uur

De avond gaat van start met een algemene presentatie. Daarna volgt een informatiemarkt waar u terecht kunt voor gedetailleerde informatie over de genoemde onderwerpen. Er zijn specialisten aanwezig die, met behulp van kaarten en tekeningen, antwoord kunnen geven op uw vragen.

Animatiefilm PHS Meteren-Boxtel

ProRail heeft een animatiefilm gemaakt over het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) tussen Meteren en Boxtel.

Bekijk deze animatie:

Begin 2018: terinzagelegging van MER en OTB

ProRail heeft onderzoek gedaan naar de effecten van het extra treinverkeer op de omgeving. Deze informatie wordt opgenomen in een milieueffectrapportage (MER). De aanpassingen aan het spoor en de te nemen maatregelen om de effecten te beperken, zijn beschreven in het Ontwerp-Tracébesluit (OTB). Beide rapporten liggen begin 2018 ter inzage. Er volgen dan informatieavonden om deze rapporten toe te lichten.

Gepubliceerd op