Start inspraakprocedure project PHS Meteren-Boxtel

Van 16 maart tot en met 26 april 2018 liggen het Ontwerptracébesluit (OTB) en Milieueffectrapport (MER) van PHS Meteren-Boxtel ter inzage. Iedereen kan op de rapporten reageren door een zienswijze in te dienen.
Luchtfoto Den Bosch

De rapporten zijn te bekijken via de website van het Platform Participatie en op locaties bij u in de buurt.

PHS Meteren-Boxtel

Tussen Meteren en Boxtel gaan meer treinen rijden. Dit komt voort uit het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS), in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De kern van dit programma is: meer personentreinen op drukke trajecten en voldoende ruimte voor het groeiende goederenvervoer. Tussen Meteren en Boxtel zijn de volgende aanpassingen voorzien: 
 • Een nieuwe verbindingsboog (Zuidwestboog) bij Meteren. Deze zorgt voor een nieuwe verbinding tussen de Betuweroute - een spoorlijn voor goederentreinen - en de spoorlijn Utrecht - ’s-Hertogenbosch.  
 • Een vierde spoor tussen ’s-Hertogenbosch en Vught. En een vrije kruising bij Vught. Hierdoor zitten bij knooppunt ’s-Hertogenbosch de reizigerstreinen op de trajecten Utrecht – Eindhoven en Nijmegen – Tilburg elkaar niet meer in de weg.
 • Een verdiepte ligging voor een deel van het spoor in Vught. Door de aanpassingen kruisen straks vijf wegen in Vught het spoor ongelijkvloers in plaats van via overwegen. Onderdeel van de aanpassing is het 'omkeren' van de kruising van de spoorlijn en de N65.

Ontwerptracébesluit en Milieueffectrapport

De aanpassingen aan het spoor en de maatregelen voor het traject tussen Meteren en Boxtel zijn uitgewerkt in een Ontwerptracébesluit (OTB). Ook is er een Milieueffectrapport (MER), waarin de gevolgen voor de omgeving zijn beschreven van de spooraanpassingen en het groeiend aantal treinen. 

Inzage van de rapporten en zienswijze

U kunt de rapporten digitaal bekijken en uw zienswijze indienen via het Platform Participatie. Daarnaast kunt u de stukken tijdens reguliere openingstijden bekijken in de gemeente- en provinciehuizen en op het ministerie:

 • Gemeente Geldermalsen, Kuipershof 2, Geldermalsen

 • Gemeente Neerijnen, Van Pallandtweg 11, Neerijnen

 • Gemeente Zaltbommel, Hogeweg 11, Zaltbommel

 • Gemeente Maasdriel, Kerkstraat 45, Kerkdriel

 • Gemeente ’s-Hertogenbosch, Wolvenhoek 1, ’s-Hertogenbosch

 • Gemeente Vught, Secretaris van Rooijstraat 1, Vught

 • Gemeente Haaren, Mgr. Bekkersplein 2, Haaren

 • Gemeente Boxtel, Markt 1, Boxtel

 • Provincie Gelderland, Markt 11, Arnhem

 • Provincie Noord-Brabant, Brabantlaan 1, ’s-Hertogenbosch

 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijnstraat 8, Den Haag (alleen op afspraak, tel. 070-456 8999)

Informatiebijeenkomst

Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft over de rapporten. Daarom nodigen wij u graag uit voor een informatiebijeenkomst. Hier vindt u meer informatie over het OTB, het MER en de zienswijzeprocedure. 

Hoe gaat het verder?

Zodra de terinzagelegging van het OTB en het MER is afgelopen, neemt het ministerie alle zienswijzen in behandeling. In een Nota van Antwoord wordt toegelicht in hoeverre de zienswijzen aanleiding geven tot wijzigingen. Iedereen die een zienswijze heeft ingediend, wordt hierover geïnformeerd. De Nota van Antwoord wordt samen met het Tracébesluit gepubliceerd, naar verwachting in 2019. Alleen indieners van een zienswijze op het OTB kunnen later in beroep gaan tegen het definitieve Tracébesluit.

Gepubliceerd op