Nieuwsberichten

Saneringsplannen Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) na zomer ter inzage

Visualisatie van een geluidscherm in Maasdriel
Naast het project PHS Meteren-Boxtel, loopt ook het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG). Vanuit dit programma is de huidige geluidhinder onderzocht langs het spoor tussen Meteren en Boxtel. Het programma heeft als doel om geluid op de gevel van meer dan 65 dB tegen te gaan. De planning voor de terinzagelegging van de MJPG-plannen is aangepast.
Gepubliceerd op

Informatiemateriaal bijeenkomsten online

Informatiebijeenkomst 's-Hertogenbosch
Tussen 26 maart en 5 april waren er bijeenkomsten voor omwonenden in Vught, Meteren, Zaltbommel, ’s-Hertogenbosch en Boxtel over PHS Meteren-Boxtel. Via informatiepanelen, filmpjes, kaarten en een toelichting van de aanwezige experts, konden bezoekers een beeld krijgen bij de spoorplannen en de effecten voor de omgeving. Wilt u het informatiemateriaal (nog eens) bekijken? Hier vindt u de links.
Gepubliceerd op