Nieuwsberichten

Nieuwsbrief: PHS Meteren - Boxtel - april 2016

Spoorwegovergang Waardenburg
Dit is de nieuwsbrief PHS Meteren-Boxtel. In deze nieuwsbrief leest u meer over de voortgang van het project PHS Meteren-Boxtel en actuele zaken. In de laatste nieuwsbrief vond u informatie over informatieavonden, onderzoek naar trillingen en de verdere verkenning van de varianten in Vught. Inmiddels zijn er nieuwe ontwikkelingen waar wij u graag over bijpraten.
Gepubliceerd op

Nieuwsbrief PHS Meteren - Boxtel - juni 2015

kruising N65-spoor vught
Dit is de nieuwsbrief PHS Meteren-Boxtel. In deze nieuwsbrief leest u meer over de grote belangstelling voor de bewonersavonden in Vught, het besluit voor aanvullend onderzoek in Vught en waar u documenten met betrekking tot PHS kunt vinden. Daarnaast melden wij u de stand van zaken omtrent het contact met belanghebbenden langs het traject, dat de bestuursovereenkomst 'spoorplannen Vught' is getekend en dat het ministerie van IenM meer onderzoek naar trillingen laat doen.
Gepubliceerd op

Stand van zaken

De afgelopen jaren heeft ProRail in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) onderzocht wat de beste oplossingen zijn om de groei van treinverkeer over de route tussen Meteren en Boxtel mogelijk te maken.
Gepubliceerd op

Actueel: Nulmeting trillingen

In het kader van de milieuonderzoeken worden langs het spoor tussen Meteren en Boxtel metingen uitgevoerd om de effecten van trillingen door het treinverkeer in kaart te brengen. Op basis van deze metingen kan bepaald worden of eventuele maatregelen nodig zijn. Trillingsmetingen vinden plaats in de nabijheid van het spoor, buiten en in gebouwen. De eigenaren van de betreffende gebouwen zijn hierover schriftelijk geïnformeerd.
Gepubliceerd op