Nieuwsberichten

Uw mening blijft belangrijk

Wij vinden uw mening belangrijk. In de vorige fase heeft u uw ideeën en suggesties met ons gedeeld tijdens verschillende informatiesessies. Mede aan de hand van uw inbreng hebben wij de plannen kunnen verbeteren. Voor de volgende fase willen wij deze samenwerkingsvorm graag voortzetten. Hiervoor gaan wij nieuwe klankbordgroepen en werkgroepen inrichten.
Gepubliceerd op

Staatssecretaris Mansveld besluit over PHS corridor Meteren - Boxtel

Kaart Vught
Op 16 juni 2014 heeft staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu een bestuurlijk overleg gehad met de bestuurders uit alle betrokken regio’s over het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer. Met name Amsterdam Centraal, Meteren - Boxtel en Oost-Nederland waren onderwerp van gesprek. Met de genomen besluiten wordt een belangrijke stap gezet richting het verwezenlijken van meerdere doelstellingen uit de Lange Termijn Spooragenda (LTSA) voor zowel het personen- als goederenvervoer. Het spoor wordt op het belangrijke traject Amsterdam – Eindhoven veiliger, robuuster en geschikt gemaakt voor hoogfrequent spoorvervoer. De maatregelen in Noord-Brabant, met name de verdiepte ligging van het spoor in Vught, zorgen ervoor dat de uitbreiding van het treinverkeer en goederenvervoer niet ten koste gaat van de leefomgeving van de omwonenden. De maatregelen maken de herroutering van het goederenvervoer in Noord Brabant mogelijk waardoor de Betuweroute nog intensiever wordt benut.
Gepubliceerd op

Nieuwsbrief verspreid (april 2014)

Zojuist is de nieuwsbrief met achtergrondinformatie rondom PHS Meteren-Boxtel verspreid. In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de gehouden informatieavonden Meteren en Vught in januari jl. en links naar achtergronddocumenten zoals de variantennota, nota van antwoord, notitie van reikwijdte en detailniveau, uitgangspuntennotitie en situatietekeningen.
Gepubliceerd op

Variantennota en tekeningen online beschikbaar

Om PHS op het tracé Meteren – Boxtel mogelijk te maken zijn wijzigingen aan het spoor nodig. Deze wijzigingen zijn nader onderzocht en vinden plaats bij Meteren en tussen ’s-Hertogenbosch en Vught. De uitkomsten van deze studie staan beschreven in de variantennota die vanaf nu online beschikbaar is. Daarnaast zijn de factsheets, situatietekeningen en deelrapporten in te zien. De variantennota is een tussenstap in het m.e.r. onderzoek. Deze studie is uitgevoerd zodat bestuurlijk oordeelsvorming over de varianten kan plaatsvinden.
Gepubliceerd op

Informatiebijeenkomsten Vught en Meteren

Op dit moment wordt de variantennota verder afgerond. In januari worden twee informatieavonden gehouden om u te informeren over de inhoud van de variantennota. Tijdens de informatiebijeenkomsten kunt u een plenaire presentatie bijwonen over het proces en de planning. Uw vragen over de studieresultaten en het ontwerp kunt u aan specialisten stellen die voor u klaar staan bij de informatiepanelen en digitale tekentafels.
Gepubliceerd op