Deel parkeerplaatsen vervalt

Met ingang van 15 maart zijn de parkeerplaatsen naast de huidige taxistandplaatsen aan de Stationsweg niet meer toegankelijk. De GreenWheels-parkeerplaats wordt tijdelijk verhuisd naar de overkant, naast de invalideparkeerplaats. De taxistandplaatsen blijven gehandhaafd. De parkeerplaatsen die worden afgesloten, heeft hoofdaannemer BAM nodig voor bouwruimte.
Lokatie parkeerplaatsen

Vanaf deze week (week van 13 maart) doet BAM op het terrein naast de Stationsweg proeven met funderingspalen, waarvoor groot materieel en materiaal aangeleverd wordt. De komende periode zullen meer parkeerplaatsen vervallen, nadere informatie volgt op de projectwebsite.

Op 26 juni wordt de tijdelijke P+R op de Hoofdstraat 26 (naast de A12) in gebruik genomen.


 

Gepubliceerd op