Donderdag 16 februari: informatieavond Driebergen-Zeist

De voorbereidingen op de bouw van het nieuwe stationsgebied Driebergen-Zeist zijn in volle gang. Zo zijn kabels en leidingen verlegd, is het voormalig pand van Staatsbosbeheer gesloopt en zijn bomen gerooid. BAM is hoofdaannemer en begin maart gaat de bouw van start. Over het stationsgebied is donderdag 16 februari een informatiebijeenkomst gepland, Locatie: Antropia, Hoofdstraat 8, Driebergen. De avond duurt van 19.30 tot circa 21.30 uur.

Belangstellenden zijn hiervoor van harte uitgenodigd! We starten met een presentatie over het ontwerp, de bouw, de te verwachten hinder en planning. Na de presentatie bent u van harte welkom bij de informatiemarkt. Medewerkers van BAM, ProRail, Arcadis, NS, gemeenten zijn aanwezig om vragen te beantwoorden.

We hopen u te zien op donderdag 16 februari.

Gepubliceerd op