Nieuwe jaar start met meer werkzaamheden kabels en leidingen

Direct in het nieuwe jaar vinden er weer diverse werkzaamheden plaats voor het verleggen van kabels en leidingen in het stationsgebied Driebergen-Zeist. Zo gaat de aannemer onder meer kabels en leidingen leggen onder het fietspad langs de Odijkerweg. Het fietspad is daarom vanaf 2 januari tot en met vrijdag 20 januari afgesloten voor fietsverkeer. Hieronder een compleet overzicht van de te verwachten werkzaamheden in de eerste weken van januari.

Fietspad Odijkerweg afgesloten in week 1, 2 en 3

Vanaf 2 januari tot en met vrijdag 20 januari 2017 worden er kabels en leidingen aangelegd onder het fietspad op de Odijkerweg (vanaf de Odijkerweg 2A tot en met de Hoofdstraat). Omdat het fietspad dan niet gebruikt kan worden, worden de fietsers die vanaf de Odijkerweg komen, omgeleid via de Stationsweg. Verkeersregelaars ter hoogte van de kruising Odijkerweg – Stationsweg én de kruising Odijkerweg - Hoofdstraat zorgen dat de fietsers de goede route nemen. Gemotoriseerd verkeer kan wel gebruik blijven maken van de Odijkerweg. Op donderdag 5 januari a.s. zal voor 1 dag de Odijkerweg worden afgesloten om de kabels en leidingen onder de weg door te geleiden. Het gemotoriseerd verkeer wordt dan eveneens omgeleid via de Stationsweg.

Fietspad westzijde Driebergseweg afgesloten in week 1

Vanaf 2 januari tot en met vrijdag 6 januari 2017 worden de kabels en leidingen verlegd in het fietspad aan de Driebergseweg (aan de zijde hockeyclub Phoenix). Dit fietspad is tijdens deze werkzaamheden alleen te gebruiken voor de fietsers uit de richting Zeist. Fietsverkeer afkomstig van het station en vanuit de richting Driebergen moet oversteken bij de verkeerslichten Hoofdstraat – Breullaan. De aannemer probeert deze werkzaamheden in week 1 gereed te krijgen. Bij uitloop van de werkzaamheden naar week 2 worden vanaf week 2 verkeersregelaars ingezet, gedurende de ochtend en de avondspits. Dit om de fietsers op een verkeersveilige wijze te begeleiden op het kruispunt.

Breullaan ter hoogte van pannenkoekenhuis 1 dag afgesloten

Op zaterdag 14 januari met eventuele uitloop naar zondag 15 januari 2017 zal de Breullaan worden afgesloten voor het gemotoriseerd verkeer. Voor dit verkeer zal een omleiding worden ingesteld. Het parkeerterrein van het pannenkoekenhuis is vanaf de Breullaan wel te bereiken.

Fietspad oostzijde Driebergseweg (ter hoogte van de Breul)

Vanaf 16 januari a.s. tot en met 3 februari a.s. worden de kabels en leidingen verlegd in het fietspad aan de Driebergseweg (aan de zijde van landgoed De Breul). Dit fietspad is dan niet te gebruiken voor het fietsverkeer. De fietsers moeten dan vanaf het kruispunt Breullaan – Hoofdstraat gebruik maken van het westelijk gelegen fietspad (aan de zijde van hockeyclub Phoenix). Dit fietspad is voor het fietsverkeer in beide richtingen verbreed. Fietsers richting scholengemeenschap De Breul moet via het westelijke gelegen fietspad rijden en oversteken ter hoogte van de ingang tot de scholengemeenschap. Bij deze oversteekplaats zijn snelheid remmende voorzieningen aanwezig.

Omwonenden en VO-scholen hebben over de werkzaamheden en maatregelen een brief ontvangen. In week 2 beginnen de scholen weer. In week 2 en 3 zijn er dan ook extra verkeersregelaars ter plaatse van het kruispunt Odijkerweg – Breullaan – Driebergseweg om het (fiets) verkeer in goede banen te leiden.

Gepubliceerd op