Nieuwsberichten

Update werk en nog 2 treinvrije weekenden in 2017

tijdelijk_station_driebergen_zeist.jpg
Sinds enige weken is het tijdelijk station van Driebergen-Zeist in gebruik. In het weekend van 30 september is met meer dan 200 mensen hard gewerkt aan met name het inhijsen van de tijdelijke loopbrug over de sporen, het slopen van het oude stationsgebouw en het aanbrengen van funderingspalen. Daarnaast is in dat weekend gewerkt aan de afbouw van het tijdelijk stationsgebouw met wachtruimte, toilet en kiosk en aan de afsluiting van de oude voetgangerstunnel.
Gepubliceerd op

Tijdelijke fietsenstalling Driebergen-Zeist in gebruik genomen

Fietsen buiten bij Stationsweg
Van alle tijdelijke voorzieningen die er gaan komen in het stationsgebied Driebergen-Zeist is de tijdelijke fietsenstalling als eerste in gebruik genomen. In Driebergen-Zeist is een tijdelijke (bewaakte) fietsenstalling geopend in het kantoorpand ‘Vierdaelen’ aan de Stationsweg 13 waar ook het projectteam van ProRail en Arcadis en aannemer BAM hun kantoor hebben.
Gepubliceerd op