Nieuwsberichten

Nieuwsberichten uit 2017

Deel parkeerplaatsen vervalt

Lokatie parkeerplaatsen
Met ingang van 15 maart zijn de parkeerplaatsen naast de huidige taxistandplaatsen aan de Stationsweg niet meer toegankelijk. De GreenWheels-parkeerplaats wordt tijdelijk verhuisd naar de overkant, naast de invalideparkeerplaats. De taxistandplaatsen blijven gehandhaafd. De parkeerplaatsen die worden afgesloten, heeft hoofdaannemer BAM nodig voor bouwruimte.

Bomen weg voor nieuw stationsgebied

Blaadjes
In het stationsgebied Driebergen-Zeist is gestart met het rooien van bomen, onder andere om ruimte te maken voor de nieuwe onderdoorgang, en voor de spooruitbreiding. In de loop van het project worden er in fases bomen weggehaald voor het nieuwe stationsgebied. Er worden ook weer veel bomen teruggeplaatst. Als het stationsgebied klaar is zijn er meer bomen (zoals beuken en eiken) teruggeplaatst dan dat er gekapt zijn.

Donderdag 16 februari: informatieavond Driebergen-Zeist

De voorbereidingen op de bouw van het nieuwe stationsgebied Driebergen-Zeist zijn in volle gang. Zo zijn kabels en leidingen verlegd, is het voormalig pand van Staatsbosbeheer gesloopt en zijn bomen gerooid. BAM is hoofdaannemer en begin maart gaat de bouw van start. Over het stationsgebied is donderdag 16 februari een informatiebijeenkomst gepland, Locatie: Antropia, Hoofdstraat 8, Driebergen. De avond duurt van 19.30 tot circa 21.30 uur.

Nieuwe jaar start met meer werkzaamheden kabels en leidingen

kabels_en_leidingen_drieb.jpg
Direct in het nieuwe jaar vinden er weer diverse werkzaamheden plaats voor het verleggen van kabels en leidingen in het stationsgebied Driebergen-Zeist. Zo gaat de aannemer onder meer kabels en leidingen leggen onder het fietspad langs de Odijkerweg. Het fietspad is daarom vanaf 2 januari tot en met vrijdag 20 januari afgesloten voor fietsverkeer. Hieronder een compleet overzicht van de te verwachten werkzaamheden in de eerste weken van januari.