Extra sneltrein Groningen - Leeuwarden

Op dit moment rijden er tussen Groningen en Leeuwarden twee stoptreinen en één sneltrein per uur. Er reizen steeds meer mensen met de trein. Vooral in de spits. Daarom is een extra sneltrein nodig. Twee sneltreinen en twee stoptreinen per richting/per uur verhoogt de kwaliteit en het comfort voor de reiziger en verbetert de bereikbaarheid van het Noorden.

De provincies Groningen en Fryslân, ProRail en de betrokken gemeenten werken met het Spoorplan Noord-Nederland aan de verbetering van de bereikbaarheid van het Noorden door meer treinverkeer, kortere reistijden en sneller overstappen. Onderdeel daarvan is een extra sneltrein tussen Groningen en Leeuwarden. Hiervoor passen we het spoor, overwegen en sommige stations aan op het traject Groningen-Leeuwarden.  

Het Noorden Beter Bereikbaar

De verbinding tussen Groningen en  Leeuwarden wordt frequenter. In de spits komen er langere treinen. Zo zijn zowel de stop- als de sneltrein comfortabeler door extra zitplekken. Een lange rit staan hoort straks tot het verleden. Een flinke vooruitgang voor de reizigers en daarmee ook voor de mobiliteit in Noord-Nederland.  Dit maakt ook de reis tussen het Noorden en de Randstad sneller en comfortabeler.

Een veilig spoor

Het spoor moet veilig blijven, met meer en langere treinen die op een aantal punten ook sneller rijden. Daarom wordt een aantal overwegen aangepakt. Zo komt in de plaats van de overweg in Hurdegaryp een onderdoorgang. Hierdoor is de situatie niet alleen veiliger, maar verbetert ook de doorstroom op de weg. De overweg bij de Goddeloze singel wordt afgesloten en in plaats hiervan komt er een onderdoorgang. In Groningen vervangen we de overweg bij de Paterswoldseweg door een onderdoorgang. Om de veiligheid verder te vergroten gaan er in totaal op het traject vijf particuliere overwegen dicht en drie onbeveiligde overwegen worden beveiligd met halve overwegbomen.

Aanpassingen

Voor de extra sneltrein per uur per richting en de langere sneltreinen in de spits zijn er aanpassingen aan de huidige sporen en perrons nodig. Niet overal zijn de veranderingen op de stations even groot. Zo hoeven in Feanwâlden, De Westereen, Buitenpost en Grijpskerk alleen de perrons te worden verlengd. Het veiligheidssysteem krijgt een update ivm de snelheidsverhoging. Om de extra sneltrein in de dienstregeling te laten passen is er ook een stuk extra spoor nodig: van Hoogkerk tot Zuidhorn. Zuidhorn krijgt  een keerspoor zodat de pendeltrein tussen Groningen en Zuidhorn kan blijven rijden. Verder gaat tussen Leeuwarden-Feanwâlden en Grijpskerk-Hoogkerk de snelheid omhoog. Hiervoor worden de seinen voor de trein verplaatst en het spoor in de bocht bij Tytsjerk er schuiner ingelegd.

Start werkzaamheden

De afgelopen jaren hebben in het teken gestaan van veel onderzoek, overleg, participatie en voorbereiding van de plannen. Het tracébesluit was begin 2018. Op diverse plekken op het traject starten nu werkzaamheden zoals het kappen van bomen daar waar dat al kan, het verleggen van kabels en leidingen, het inrichten van bouwterreinen of voorbereiding van verkeersafzettingen. De exacte planning en precieze data hangt onder andere af van het verlenen van vergunningen en eventuele juridische procedures.

Tot en met 2020 zullen er op het hele traject werkzaamheden zijn. Vaak indrukwekkend maar soms ook met ongemak voor bewoners en reizigers. Er zullen periodes zijn dat er geen treinen rijden, alternatieve routes, geluid en trillingen. We proberen de overlast  te beperken door zo veel mogelijk overdag te werken en de werkzaamheden voor meerdere projecten in het Noorden te combineren. 

ProRail voert het project ESGL uit in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de provincies Groningen en Fryslân en in samenwerking met alle betrokken gemeentes. Voor de extra sneltrein tussen Groningen en Leeuwarden is 171 miljoen euro beschikbaar. Deze financiering komt uit het Regiospecifiek Pakket, de compensatie voor het niet-doorgaan van de Zuiderzeelijn, de provincies Groningen en Fryslân en het Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO) van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Nieuws

Gigaklus: Hoe maak je een extra sneltrein mogelijk tussen Groningen en Leeuwarden? (video)

“In het project ‘Extra Sneltrein Groningen Leeuwarden’, zijn we toe aan de laatste fase. Voor we hier belandden kregen poelkikkers een nieuwe sloot om in te wonen, vleermuizen een nieuw huis en onderzochten we de bodem uitvoerig op explosieven. Het was allemaal nodig in de voorbereiding, maar we naderen nu het einde van een gigantisch mooi spoorproject. Eind dit jaar is het zover en gaat elk uur een extra sneltrein per richting rijden tussen Groningen en Leeuwarden. In 2011 startte de voorbereiding, toen volgden gesprekken, onderzoeken en berekeningen en daarna is er twee jaar volop gebouwd aan dit MEGA project”, zegt Dorothe Wennekendonk, regiodirecteur bij ProRail.
Gepubliceerd op

Restwerkzaamheden Groningen Buitenpost

spoorligging
Aankomend weekend zijn er afrondende werkzaamheden aan het spoor tussen Groningen en Buitenpost. Aannemer BAM heeft in de periode van 25 april t/m 5 mei veel werk verzet om het spoor gereed te maken voor de extra sneltrein die vanaf december gaat rijden. Nog niet alle werkzaamheden zijn afgerond. De aannemer zal daarom aankomend weekend onder andere werken aan de spoorligging van het spoor en beveiligingswerk ujitvoeren.
Gepubliceerd op

ESGL aflevering 1 'De start'

ESGL Report #1

 

Schade

Kijk hier voor meer informatie over dit onderwerp.

Downloads

Foto's bekijken van de werkzaamheden?

Contact

Partners

Logo provincie Groningen

Logo provincie Fryslân

In samenwerking met alle betrokken gemeentes.