Extra sneltrein Groningen - Leeuwarden

Momenteel rijden er tussen Groningen en Leeuwarden twee stoptreinen en één sneltrein per uur. Deze treinen kunnen het groeiend aantal reizigers in de spits niet meer aan. Daarom komt er, per richting, één extra sneltrein bij. Zo ontlasten we de stoptreinen en kan iedereen snel en comfortabel reizen.

Aanpassingen aan het spoor

Om de extra sneltrein te laten rijden op het spoor én binnen de dienstregeling, past ProRail het spoor aan tussen Groningen en Leeuwarden:

  • We verdubbelen het spoor tussen Zuidhorn en Hoogkerk over een lengte van 8 kilometer.
  • Bij station Zuidhorn komt een keerspoor.
  • Treinen gaan sneller rijden tussen Leeuwarden en Veenwouden, tussen Grijpskerk en Zuidhorn, en tussen Zuidhorn en Hoogkerk.

Aanpassingen stations

De stations en overwegen moeten meer treinverkeer (en langere treinen) goed en veilig kunnen verwerken. Ook daarvoor zijn aanpassingen nodig:

  • Er komt meer perroncapaciteit op station Leeuwarden.
  • Station Achter de Hoven gaat dicht op het moment dat de extra sneltrein rijdt.
  • We verlengen de perrons op stations tussen Groningen en Leeuwarden.

Aanleg tunnels

In Hurdegaryp en Groningen vervangen we twee overwegen door onderdoorgangen. Zo kan het verkeer veilig onder het spoor door en wordt het niet gehinderd.

  • De onderdoorgang bij de Paterswoldseweg  in Groningen komt onder de huidige drie sporen. Daarvoor verhogen we de sporen met ongeveer 75 cm. In de onderdoorgang komt een weg met aan beide zijden een fietspad en een voetpad.
  • In Hurdegaryp komt een onderdoorgang op de plaats van de huidige overweg in de Rijksstraatweg. Zo krijgt het wegverkeer een goede en doorlopende  aansluiting op de nieuwe rondweg.

Veiligheid

Wat zijn de gevolgen van de extra trein en de hogere snelheden? Zorgt dit bijvoorbeeld voor meer geluid? Op het gehele traject en de overwegen doen we daar onderzoek naar. Veiligheid staat voorop. Zijn er extra maatregelen nodig om de veiligheid te waarborgen, dan voeren we die uit.

Planning

De werkzaamheden beginnen zodra de Trajectnota/MER is vastgesteld. Het ontwerp tracébesluit is in het najaar van 2016 gepubliceerd en ter inzage gelegd. Volgens de huidige planning gaat de trein eind 2020 in dienst.

ProRail voert dit project uit in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en provincies Groningen en Fryslân. Voor de extra sneltrein tussen Groningen en Leeuwarden is 171 miljoen euro beschikbaar. Deze financiering komt uit het Regiospecifiek Pakket, de compensatie voor het niet doorgaan van de Zuiderzeelijn, de provincies Groningen en Fryslan en het Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO).

Nieuws

Duur afsluiting Fanerweg Zuidhorn fors korter bij vervanging spoorbrug

Impressie Fanerweg Zuidhorn
Impressie Fanerweg Zuidhorn
De duur van de afsluiting van de Fanerweg in Zuidhorn voor de vervanging van de spoorbrug kan verkort worden tot twee maanden. Uit het zogeheten 'second-opinion-onderzoek' bleek eerder al dat de afsluiting verkort kon worden naar zes maanden. Vervolgens is door het projectteam gekeken of dit nog meer geoptimaliseerd kon worden. Dit bleek mogelijk. In het contract naar de aannemer wordt opgenomen dat de Fanerweg maximaal twee maanden geheel mag worden afgesloten. De spoorbrug over de Fanerweg (N980) aan de oostkant van Zuidhorn wordt vervangen vanwege de spoorverdubbeling. In de toekomst rijdt daar per uur, per richting een extra sneltrein. Aanvankelijk leek het erop dat het voor de vervanging van de brug nodig was de Fanerweg een jaar af te sluiten.

Aan de slag met ingediende zienswijzen Extra Sneltrein Groningen-Leeuwarden

Ontwerptracebesluit Extra Sneltrein Groningen-Leeuwarden
Ontwerptracebesluit Extra Sneltrein Groningen-Leeuwarden
Van 25 november 2016 tot en met 12 januari 2017 lagen het ontwerptracébesluit (OTB) Extra Sneltrein Groningen-Leeuwarden en het bijbehorende milieueffectrapport online en op verschillende locaties ter inzage. In deze periode had iedereen de gelegenheid om een zienswijze in te dienen. In totaal zijn er 116 zienswijzen ingediend.

Aanmelden nieuwsbrief

Downloads

Contact

Partners

Logo provincie Groningen

Logo provincie Fryslân

In samenwerking met alle betrokken gemeentes.