Extra sneltrein Groningen - Leeuwarden

Momenteel rijden er tussen Groningen en Leeuwarden twee stoptreinen en één sneltrein per uur. Deze treinen kunnen het groeiend aantal reizigers in de spits niet meer aan. Daarom komt er, per richting, één extra sneltrein bij. Zo ontlasten we de stoptreinen en kan iedereen snel en comfortabel reizen.

Aanpassingen aan het spoor

Om de extra sneltrein te laten rijden op het spoor én binnen de dienstregeling, past ProRail het spoor aan tussen Groningen en Leeuwarden:

  • We verdubbelen het spoor tussen Zuidhorn en Hoogkerk over een lengte van 8 kilometer.
  • Bij station Zuidhorn komt een keerspoor.
  • Treinen gaan sneller rijden tussen Leeuwarden en Veenwouden, tussen Grijpskerk en Zuidhorn, en tussen Zuidhorn en Hoogkerk.

Aanpassingen stations

De stations en overwegen moeten meer treinverkeer (en langere treinen) goed en veilig kunnen verwerken. Ook daarvoor zijn aanpassingen nodig:

  • Er komt meer perroncapaciteit op station Leeuwarden.
  • Station Achter de Hoven gaat dicht op het moment dat de extra sneltrein rijdt.
  • We verlengen de perrons op stations tussen Groningen en Leeuwarden.

Aanleg tunnels

In Hurdegaryp en Groningen vervangen we twee overwegen door onderdoorgangen. Zo kan het verkeer veilig onder het spoor door en wordt het niet gehinderd.

  • De onderdoorgang bij de Paterswoldseweg  in Groningen komt onder de huidige drie sporen. Daarvoor verhogen we de sporen met ongeveer 75 cm. In de onderdoorgang komt een weg met aan beide zijden een fietspad en een voetpad.
  • In Hurdegaryp komt een onderdoorgang op de plaats van de huidige overweg in de Rijksstraatweg. Zo krijgt het wegverkeer een goede en doorlopende  aansluiting op de nieuwe rondweg.

Veiligheid

Wat zijn de gevolgen van de extra trein en de hogere snelheden? Zorgt dit bijvoorbeeld voor meer geluid? Op het gehele traject en de overwegen doen we daar onderzoek naar. Veiligheid staat voorop. Zijn er extra maatregelen nodig om de veiligheid te waarborgen, dan voeren we die uit.

Planning

De werkzaamheden beginnen zodra de Trajectnota/MER is vastgesteld. Het ontwerp tracébesluit wordt in het najaar van 2016 gepubliceerd en ter inzage gelegd. Volgens de huidige planning gaat de trein eind 2020 in dienst.

ProRail voert dit project uit in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en provincies Groningen en Fryslân. Voor de extra sneltrein tussen Groningen en Leeuwarden is 171 miljoen euro beschikbaar. Deze financiering komt uit het Regiospecifiek Pakket, de compensatie voor het niet doorgaan van de Zuiderzeelijn, de provincies Groningen en Fryslan en het Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO).

Nieuws

Aan de slag met ingediende zienswijzen Extra Sneltrein Groningen-Leeuwarden

Ontwerptracebesluit Extra Sneltrein Groningen-Leeuwarden
Ontwerptracebesluit Extra Sneltrein Groningen-Leeuwarden
Van 25 november 2016 tot en met 12 januari 2017 lagen het ontwerptracébesluit (OTB) Extra Sneltrein Groningen-Leeuwarden en het bijbehorende milieueffectrapport online en op verschillende locaties ter inzage. In deze periode had iedereen de gelegenheid om een zienswijze in te dienen. In totaal zijn er 116 zienswijzen ingediend.

Update: Extra Sneltrein Groningen - Leeuwarden

Monumentale wand op station Leeuwarden
Monumentale wand op station Leeuwarden
In de treinen tussen Leeuwarden en Groningen wordt het steeds drukker. Daarom komt er per uur per richting een extra sneltrein. Ook gaan er langere treinen rijden zodat de bereikbaarheid van beide steden toeneemt. Daar is een grote vernieuwingsslag voor nodig. De voorbereidingen daarvoor zijn een stuk verder gekomen. De vraag is: wanneer gaat de eerste schop in de grond? Hierbij een update van het project Extra Sneltrein Groningen-Leeuwarden (ESGL).

Start inspraakprocedure project Extra Sneltrein Groningen-Leeuwarden 25 november 2016

Maatregelen project Extra Sneltrein Groningen-Leeuwarden versie 2016
Maatregelen project Extra Sneltrein Groningen-Leeuwarden
Het ontwerptracébesluit/milieueffectrapport voor het project Extra Sneltrein Groningen – Leeuwarden (ESGL) liggen van 2 december 2016 tot en met 12 januari 2017 ter inzage. Daarmee is een belangrijke stap gezet voor het kunnen rijden van een extra sneltrein tussen Groningen en Leeuwarden en van langere treinen op het traject. De provincies Fryslân en Groningen en ProRail organiseren daarom samen met de aanliggende gemeenten eind november, begin december informatiemarkten in verschillende plaatsen langs het spoor.

Aanmelden nieuwsbrief

Downloads

Bestandstype Informatie Versie Bestandsgrootte
pdf Reactierapport prov. Fryslan
808.21 KB
pdf Reactierapport prov. Groningen
527.26 KB
pdf Folder Extra Sneltrein Groningen-Leeuwarden
3.01 MB
pdf Reactierapport Zuidhorn
1.02 MB

Contact

Partners

Logo provincie Groningen

Logo provincie Fryslân

In samenwerking met alle betrokken gemeentes.