Extra sneltrein Groningen - Leeuwarden

Op dit moment rijden er tussen Groningen en Leeuwarden twee stoptreinen en één sneltrein per uur. Deze treinen kunnen het groeiend aantal reizigers in de spits niet meer aan. Daarom komt er, per richting, één extra sneltrein bij. Zo wordt het minder druk in de stoptreinen en kan iedereen snel en comfortabel reizen.

Het project Extra Sneltrein Groningen-Leeuwarden levert veel voordelen op. Vanuit Leeuwarden verbetert de reis naar Feanwâlden en Groningen en andersom. De huidige sneltrein maakt een stop in Buitenpost, de sneltrein die erbij komt gaat een stop maken in Feanwâlden. Ook wordt zowel de stop- als de sneltrein comfortabeler door extra zitplekken in de spits. Die extra zitplaatsen komen er door een extra treinstel te koppelen aan de huidige twee stellen. Hiervoor worden de huidige perrons waar de trein een stop maakt, verlengd.

Veiligheid

Er zijn verschillende maatregelen die de veiligheid op de weg en het spoor verbeteren, zo wordt de overweg in Hurdegaryp vervangen door een onderdoorgang. Hierdoor is de situatie niet alleen veiliger, maar wordt ook de doorstroom op de weg beter. De overweg bij de Goddeloze singel wordt afgesloten in plaats hiervan komt een onderdoorgang. Deze wordt door De Centrale As gebouwd. In Groningen komt ook een onderdoorgang. Hier wordt de overweg bij de Paterswoldseweg vervangen door een onderdoorgang. Om de veiligheid verder te vergroten gaan er in totaal op het traject 5 particuliere overwegen dicht en 3 onbeveiligde overwegen beveiligd met halve overwegbomen.

Aanpassingen

Om de extra sneltrein per uur per richting en de langere sneltreinen in de spits te kunnen rijden zijn er veel aanpassingen aan de huidige sporen en perrons nodig. Niet overal zijn de veranderingen op de stations heel groot. Zo hoeven in Feanwâlden, De Westereen, Buitenpost en Grijpskerk alleen de perrons te worden verlengd. Het veiligheidssysteem krijgt een update en kabels en leidingen krijgen een nieuwe plek. Op deze plekken vinden dus wel veel werkzaamheden plaats, maar de veranderingen na deze werkzaamheden zijn niet groot.

Om de extra sneltrein in de dienstregeling te laten passen is er ook een stuk extra spoor nodig. Zo komt er van Hoogkerk tot Zuidhorn over een lengte van 8 kilometer een extra spoor naast het huidige spoor. Bij Zuidhorn komt een keerspoor zodat de pendeltrein tussen Groningen en Zuidhorn kan blijven rijden met de extra sneltrein. Verder gaat tussen Leeuwarden-Feanwâlden en Grijpskerk-Hoogkerk de snelheid omhoog. Hiervoor worden de seinen voor de trein verplaatst en het spoor in de bocht bij Tytsjerk er schuiner ingelegd.

Meer informatie over de nodige aanpassingen zijn ook te vinden in onze folder.

Planning

De werkzaamheden beginnen nadat de Trajectnota/Milieu Effect Rapport is vastgesteld. Het tracébesluit wordt naar verwachting begin 2018 vastgesteld. Deze datum kan nog verschuiven bijvoorbeeld vanwege zienswijzen, bezwaarprocedures of andere onvoorziene omstandigheden. Inzet van alle partijen is in elk geval de extra sneltrein tussen Groningen en Leeuwarden zo snel mogelijk te laten rijden. Als u uw e-mailadres invult bij ‘Aanmelden Nieuwsbrief’ (rechterzijde) dan ontvangt u eens per kwartaal automatisch het nieuws over dit project in uw mailbox.

ProRail voert dit project uit in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de provincies Groningen en Fryslân en in samenwerking met alle betrokken gemeentes. Voor de extra sneltrein tussen Groningen en Leeuwarden is 171 miljoen euro beschikbaar. Deze financiering komt uit het Regiospecifiek Pakket, de compensatie voor het niet-doorgaan van de Zuiderzeelijn, de provincies Groningen en Fryslân en het Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO) van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Spoorplan Noord-Nederland

Circa 18 projecten zijn onderdeel van het Spoorplan Noord-Nederland, zo ook project Extra Sneltrein Groningen-Leeuwarden. Van extra treinen en nieuwe stations tot spoortunnels en reistijdverkorting. Sommige van deze projecten worden al uitgevoerd, andere zitten nog in het stadium van onderzoek of besluitvorming. Maar ze dragen alle bij aan een betere bereikbaarheid van het noorden. Het Spoorplan gaat uit van samenhang: een extra trein in Groningen heeft effect op het verkeer in Sneek of Zwolle. We willen niet zomaar méér treinen inzetten, maar kijken naar het geheel: wat betekent het voor de sporen en de perrons? Als uitgangspunt voor de bijbehorende projecten maakten we een ideale dienstregeling voor 2022. Waarbij altijd de reiziger centraal staat.

Nieuws

Aanmelden nieuwsbrief

Downloads

Contact

Partners

Logo provincie Groningen

Logo provincie Fryslân

In samenwerking met alle betrokken gemeentes.