9 vragen aan... Hans Offermans

Een spoorproject wordt gebouwd door mensen en voor mensen. In deze rubriek stellen we ze 9 vragen. Zoals aan de leden van de projectgroep Extra Sneltrein Groningen-Leeuwarden (ESGL), Daniel Koelikamp (projectleider provincie Groningen), Anne Zwiers (projectmanager ProRail) en Hans Offermans (projectleider provincie Fryslân). We beginnen met laatstgenoemde.
Hans Offermans
Projectleider Hans Offermans

1. Hoe denk jij dat de inwoners van Fryslân momenteel aankijken tegen project ESGL?

De meeste mensen zijn er natuurlijk nu nog niet mee bezig. We zitten in de fase van planuitwerking. In sommige plaatsen speelt het al wel omdat we er intensief met omwonenden overleggen. In Hurdegaryp zijn er al uitgebreide inspraakrondes geweest. Daardoor blijft nu de overweg Slachtedijk toch open voor langzaam verkeer bijvoorbeeld. En ook in Veenwouden wordt er al intensief gesproken, zoals over de overweg Goddeloaze Singel waar een fietstunnel komt. In Groningen vinden natuurlijk ook dat soort gesprekken plaats.

2. Wat gaat project ESGL de inwoners van Fryslân volgens jou opleveren?

Uiteindelijk is het er allemaal om begonnen om een snellere verbinding van Leeuwarden naar Groningen te krijgen. En er zullen meer zitplaatsen komen. Omdat de perrons worden verlengd, kunnen en gaan er langere treinen rijden, ook de stoptreinen. Bovendien, zonder ESGL ook geen extra onderdoorgangen. Dus het levert flink wat op.

En misschien valt het je al op, maar wij hebben het in Fryslân wel over de spoorlijn van Leeuwarden naar Groningen en niet andersom. De telling van de hectometerpaaltjes begint namelijk in Fryslân, zo vertellen we onze Groningse collega’s ook regelmatig. Hahaha.

3. Van alle projecten die de provincie onder handen heeft, hoe groot of bijzonder is project ESGL?

Van de spoorprojecten is dit wel het meest bijzondere project. Maar afgezet tegen de wegenprojecten zoals bijvoorbeeld de Centrale As is het relatief klein. De Centrale As is een nieuwe weg tussen Dokkum en Drachten. Wat project ESGL vooral bijzonder maakt is de samenwerking met de Grunningers. We werken heel duidelijk aan een gezamenlijk doel. Dat we dat serieus nemen blijkt wel uit de investeringen. Groningen en Fryslân betalen ieder de helft van de kosten voor het spoorcontract, maar de spoorverdubbeling die nodig is, wordt gebouwd in de provincie Groningen. Dat is prima, want we zullen er allemaal van profiteren. Met dit spoorproject werken en denken we grensoverschrijdend en dat vind ik echt bijzonder.

4. Wat valt jou op als je reist met de trein tussen Leeuwarden en Groningen?

Als ik de sneltrein heb, gaat het enorm snel. Op de heenweg lees ik vaak vergaderstukken en is de reis zo voorbij. Terug kijk ik lekker naar buiten en dan rijd ik Fryslân tegemoet. Soms heb ik de stoptrein omdat dit beter uit komt. Dan voel ik de noodzaak om een extra sneltrein te laten rijden.

5. Kies er eentje en beantwoord de vraag: waarom zou je voor het spoor tussen Leeuwarden en Groningen een dag machinist, treinverkeersleider of bouwmanager willen zijn?

Hoewel treinverkeersleider ook interessant is, toch echt machinist. Machtig mooi om zo’n trein te rijden. Het uitzicht is zo anders. Twee sporen midden in het weidse land. Je fantasie gaat op de loop. Je waant je ergens anders op de wereld.

6. Wat betekent het project in Fryslân voor omwonenden?

Straks hebben mensen natuurlijk wel last van de bouw. Maar we nemen ze wel mee in het hele project. Tegelijk zijn het ook mooie projecten om van dichtbij te zien. Bij Veenwouden plaatsten we vanuit project de Centrale As een onderdoorgang en daar kwamen honderden belangstellenden op af. Uiteindelijk geloof ik dat mensen er trots op zullen zijn en iedereen kent wel iemand die van de extra trein zal profiteren.

7. Welke belofte doe jij vanuit de provincie als het gaat om overlast tijdens de bouw?

We beloven dat we goed met mensen omgaan. We hebben ook bewust een omgevingsmanager die Fries spreekt en eentje apart voor de Groningers. Ze kennen hun omgeving goed. We kijken ook naar andere grote projecten zoals de aanleg van de nieuwe metro lijn in Amsterdam hoe je dat goed moet doen. Het is heel belangrijk om tijdig zorgen weg te nemen en bij te sturen waar nodig, ook tijdens de uitvoering samen met de aannemer. Ook selecteren we straks een aannemer op basis van Best Value Procurement. (Een vorm van aanbesteden, red.) Niet de laagste prijs weegt het zwaarst, maar de kwaliteit, zoals die van het omgaan met de omgeving.

8. Heb jij wel eens hinder van bouwwerkzaamheden in je omgeving en wat vind je daarvan?

Dat heb ik zeker. Ik woon in Akkrum op een steenworp afstand van het spoor. ’s Nachts is er lawaai van het slijpen van sporen, een brug werd vernieuwd en dat betekent hinder. We krijgen altijd keurig een brief van ProRail en dan ga je toch anders met de geluidsoverlast om. 

9. Wat blijft mensen straks bij van project ESGL als het af is?

Uiteindelijk dat de aanleg toch heel soepel verlopen is en dat ze mooie bouwkunst hebben gezien. Als men dan met de fiets door een tunnel rijden, kunnen ze zich niet meer voorstellen hoe ze het toch ooit hebben volgehouden om altijd maar voor die overweg te wachten.

 

Gepubliceerd op