Mededeling Tracébesluit Extra Sneltrein Groningen-Leeuwarden (2019)

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft het Tracébesluit Extra Sneltrein Groningen – Leeuwarden (2019) vastgesteld op 7 juni 2019 en bekendgemaakt in de Staatscourant van 25 juni 2019.
Beeld van twee treinen van Arriva op station Zuidhorn
Beeld van twee treinen van Arriva op station Zuidhorn

Dit tracébesluit is een gevolg van de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 20 februari 2019 en voorziet in een wijziging van ondergeschikte aard van het Tracébesluit Extra Sneltrein Groningen – Leeuwarden dat op 16 november 2017 is vastgesteld. Dit tracébesluit blijft voor het overige onverminderd van kracht. PDF iconLees meer

 

Gepubliceerd op