Update: Extra Sneltrein Groningen - Leeuwarden

In de treinen tussen Leeuwarden en Groningen wordt het steeds drukker. Daarom komt er per uur per richting een extra sneltrein. Ook gaan er langere treinen rijden zodat de bereikbaarheid van beide steden toeneemt. Daar is een grote vernieuwingsslag voor nodig. De voorbereidingen daarvoor zijn een stuk verder gekomen. De vraag is: wanneer gaat de eerste schop in de grond? Hierbij een update van het project Extra Sneltrein Groningen-Leeuwarden (ESGL).
Monumentale wand op station Leeuwarden
Monumentale wand op station Leeuwarden

Project

Het project ESGL bestaat onder andere uit de volgende klussen:

  • Aanpassing aan het spoor met ingrepen over het hele tracé
  • Acht kilometer spoorverdubbeling
  • Verbouw van stations, met name perronverlengingen
  • Aanleg van een onderdoorgang in Hurdegaryp en Groningen

Meer maatregelen details en toelichtende video: https://www.prorail.nl/projecten/extra-sneltrein-groningen-leeuwarden

Ontwerptracébesluit

Een andere belangrijke stap die we 25 november zetten: de tervisielegging van het ontwerptracébesluit en het milieueffectrapport. Dat betekent dat we onze ontwerp-ideeën en de gevolgen voor de omgeving tot in detail voorleggen aan instanties en omwonenden die daarop hun reactie mogen geven. We willen graag draagvlak voor onze plannen vinden en zullen voorstellen voor wijzigingen zorgvuldig afwegen. Zie de projectpagina voor meer informatie over hoe dit in zijn werk gaat.

Monumentale stationswand Leeuwarden

In het ontwerptracébesluit wordt een ontwerp voor station Leeuwarden gepresenteerd waarbij de monumentale elementen in het bovenste deel van de stationswand behouden blijven. Inmiddels is duidelijk geworden dat de gehele monumentale wand intact kan blijven. Onder meer door een andere seinopstelling is het mogelijk geworden om de langere trein (168 meter) te kunnen halteren tussen overweg de Schrans en de wand. Hierdoor kan de situatie aan de oost kant van het station praktisch gehandhaafd blijven.

Schop in de grond

In de komende jaren gaat de schop in de grond, naar verwachting begin 2018. Dit is afhankelijk van eventuele bezwaarprocedures.  Tijdens de aanbestedingsprocedure worden de aannemers uitgedaagd om het werk en daarmee de indienststelling zo snel als mogelijk gereed te hebben. Hierdoor hopen we dat de extra sneltrein eerder rijdt. De planning is daarnaast afhankelijk van eventuele beroepsprocedures en het onteigenen van de gronden. Hier is in de planning nu geen rekening mee gehouden. Volgens klassieke planning zullen de extra sneltreinen wanneer de verwerving van de gronden soepel verloopt uiterlijk eind 2020 kunnen rijden. Deelprojecten, zoals de onderdoorgangen in Hurdegaryp en in Groningen, zijn waarschijnlijk eerder gereed.

Start aanbestedingen

Dit grote en complexe project brengen we inclusief alle noodzakelijke bouwvoorbereidingen grotendeels onder in vier aanbestedingen. De voorbereiding daarvan is een klus op zich, maar heel belangrijk om verassingen te voorkomen. De onderzoeken om de beschrijving van de aanbestedingsopdracht te maken zijn nu afgerond. We weten nu concreet wat we aan onze potentiële aannemers willen vragen en we zijn benieuwd naar hun inschrijvingen op de aanbesteding. Kortom, hierin is een mooie stap voorwaarts gezet!

Gepubliceerd op