Nieuwsberichten

Inspraak project Extra Sneltrein Groningen-Leeuwarden najaar 2016

Station Hurdegaryp
Het ontwerp tracébesluit van het project Extra Sneltrein Groningen-Leeuwarden wordt in het najaar van 2016 gepubliceerd en ter inzage gelegd. Op dat moment start de formele inspraakprocedure en kunt u uw zienswijze indienen op de plannen. De indienststelling van de extra sneltrein is nu voorzien in de tweede helft van 2019.
Gepubliceerd op

8 stappen naar een extra trein

Om vele honderden auto's per uur extra op een snelweg te kunnen laten rijden, is vaak extra asfalt nodig. Om vele honderden reizigers per uur extra over het spoor te kunnen vervoeren, is vaak extra spoor nodig. Zo ook tussen Groningen en Leeuwarden waar in 2018 een extra sneltrein in de dienstregeling wordt ingevoerd. We bereiden daarom in opdracht van de provincies Fryslân en Groningen en het ministerie van Infrastructuur 8 stappen voor om uitbreiding van de spoorcapaciteit mogelijk te maken. Deze dagen worden de omwonenden daarover bijgepraat. En dit is wat ze dan te zien krijgen...
Gepubliceerd op