Faunapassage Kootwijkerzand (voorheen Maanschoten)

In de provincie Gelderland ligt de Veluwe. Dit natuurgebied wordt doorkruist door de rijksweg A1, en door het spoor tussen Amersfoort en Apeldoorn. ProRail bouwt daarom een ecoduct over de weg, en een faunatunnel onder het spoor. Zodat dieren veilig van de ene kant naar de andere kant kunnen.

Betere voortplanting en verspreiding

De Veluwe bestaat uit bos-, heide- en stuifzandgebieden, waar verschillende diersoorten leven. Sommige worden met uitsterven bedreigd. Daarom bouwt ProRail een faunatunnel onder het spoor en een ecoduct over de weg, ter hoogte van Maanschoten, tussen Stroe en Kootwijk. Door deze nieuwe faunapassage kunnen dieren zich beter voortplanten en verspreiden.

Van edelherten tot dagvlinders

Edelherten, wilde zwijnen, dassen, vleermuizen en boommarters gaan straks de faunatunnel en het ecoduct gebruiken. Maar ook reptielen, vliegende herten en dagvlinders.

Planning

De bouw van de passage is in oktober 2016 gestart. In maart 2018 hopen we de eerste dieren de passage te zien gebruiken.

De aanleg wordt gefinancierd vanuit het Meerjarenprogramma Ontsnippering (MJPO) van de overheid. ProRail werkt voor dit project samen met Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat en gemeente Barneveld.

Nieuws

Contact