Nieuwsberichten

Dierenbeenderen en vuurstenen opgegraven bij archeologisch onderzoek in Tricht

Suzanne van der A aan het werk bij archeologisch onderzoek Tricht
Bestaat het vermoeden dat er waardevolle archeologische vondsten in de grond te vinden zijn op een beoogde projectlocatie? Dan voert ProRail eerst onderzoek uit vóór er gebouwd mag worden. Begin januari was dat bijvoorbeeld in Tricht, waar binnenkort een onderdoorgang voor de nog te realiseren Randweg wordt aangelegd.
Gepubliceerd op

Nieuwsbrief PHS Geldermalsen - maart 2017

Dit is de nieuwsbrief PHS Geldermalsen. In deze nieuwsbrief informeren wij u over de terinzagelegging van het Ontwerp-Tracébesluit (OTB) Spooromgeving Geldermalsen. Het OTB ligt nu van 2 maart 2017 tot 12 april 2017 ter inzage. Tijdens de terinzagelegging worden een tweetal informatiebijeenkomsten georganiseerd, waarvoor wij u graag willen uitnodigen. Tevens geven wij u in deze nieuwsbrief een terugblik op de bijeenkomsten van de Omgevingstafels die zijn gehouden in december 2016. Tot slot vindt u in deze uitgave een impressie van een locatiebezoek aan het project DoorStroom Station Utrecht (DSSU), door een aantal leden van de Omgevingstafel Tricht.
Gepubliceerd op