Landschappelijke inpassing keuze beplanting randweg

De gemeente West-Betuwe en ProRail werken hard aan het spoor en de randweg ten noorden Tricht. Dat werk wordt door de coronamaatregelen soms belemmerd, maar we doen er alles aan om het werk goed en volgens planning te laten verlopen.

Wanneer wordt het groen geplant?
Het groen zal in twee fasen worden aangeplant. Als eerste zal in de eerste helft van 2021 het groen langs de randweg tussen Middelweg en Hooglandsche wetering aangeplant worden. Daarna volgt vanaf oktober 2021 de aanplant van het groen langs het spoor aan de Willem Mechteldstraat, rondom de onderdoorgang Lingedijk en de realisatie van het nieuwe buurtpark bij De Twee Morgen (tweede fase). De plannen hiervoor zijn nog niet afgerond, vandaar u deze nog niet in het antwoordformulier zult zien. Naar verwachting zullen wij deze plannen oktober/november 2020 aan u presenteren en met u over onder andere de beplanting in overleg gaan. De kans is groot dat dit tegen die tijd weer middels een fysieke inloopavond in het Dorpshuis Tricht mogelijk is.

Keuzes voor de randweg (eerste fase) op een andere manier dan u gewend bent
Het was de bedoeling om tijdens een inloopavond dit voorjaar de uitgewerkte plannen voor de landschappelijke inpassing voor de randwge fysiek aan u voor te leggen en samen met u de keuzes te maken tussen de verschillende beplantingen. Vanwege coronamaatregelen van het kabinet blijkt dit helaas nog steeds op korte termijn niet mogelijk. Daarom hebben we besloten om voor de eerste fase u op een iets andere manier te informeren en te consulteren, middels een antwoordformulier waarin u uw keuze aan ons bekend kan maken. Dit antwoord formulier vindt u onderaan deze pagina.

Enquete keuze beplanting randweg Tricht
Geef uw voorkeur voor de beplanting langs de Randweg in Tricht door op onderstaande link te klikken. 


Overzichtskaarten (vergrote versie)
In het antwoordformulier zijn een aantal overzichtskaarten verwerkt. Om deze beter te kunnen bekijken kunt u op een van onderstaande links klikken om het desbetreffende document te openen. In de titel staat de vraag aangegeven waar deze kaart bij hoort. De beelden zijn ook in het groot te bekijken in het Dorpshuis Tricht vanaf vrijdag 24 juli.

Vergelijken met eerder gepresenteerde kaarten en plannen
Wilt u de nieuwe kaart en mogelijkheden vergelijken met het gepresenteerde plan van Pouderoyen, welke tot voor kort leidend was dan kunt u deze via onderstaande link downloaden:

Mocht u vragen hebben over het antwoordformulier of de keuzes in beplanting kunt u contact opnemen met Liesbeth van Rijnsbergen van Buro Riet.
Haar e-mailadres staat vermeld in het antwoordformulier of door te mailen naar communicatiezuid@prorail.nl