Nieuwsberichten

Tracébesluit PHS Meteren-Boxtel ter inzage gelegd

PHS Meteren-Boxtel
Op 3 juni heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het Tracébesluit (TB) en de Nota van Antwoord (NvA) voor het traject tussen Meteren en Boxtel ter inzage gelegd. In het TB zijn de aanpassingen en maatregelen voor het traject tussen Meteren en Boxtel uitgewerkt. In de bijbehorende NvA wordt een reactie gegeven op de ontvangen zienswijzen op het in maart 2018 gepubliceerde Ontwerptracébesluit (OTB).
Gepubliceerd op

Dierenbeenderen en vuurstenen opgegraven bij archeologisch onderzoek in Tricht

Suzanne van der A aan het werk bij archeologisch onderzoek Tricht
Bestaat het vermoeden dat er waardevolle archeologische vondsten in de grond te vinden zijn op een beoogde projectlocatie? Dan voert ProRail eerst onderzoek uit vóór er gebouwd mag worden. Begin januari was dat bijvoorbeeld in Tricht, waar binnenkort een onderdoorgang voor de nog te realiseren Randweg wordt aangelegd.
Gepubliceerd op