Nieuwsbrief PHS Geldermalsen - april 2015

Deze nieuwsbrief gaat over de spoorgerelateerde projecten in de gemeente Geldermalsen, die onderdeel uitmaken van of samenhangen met het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS). PHS is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Milieu met als doel de verwachte groei van het reizigers- en goederenvervoer op het spoor in goede banen te leiden.

In deze uitgave treft u de volgende onderwerpen:

  • Toewerken naar het Ontwerp Tracébesluit Spooromgeving Geldermalsen
  • Uitnodiging bewonersavond geluid, trillingen en perronverbindingen station Geldermalsen
    ◦ 29 april: Geldermalsen
    ◦ 30 april: Tricht
  • Uitbreiding perronverbindingen Geldermalsen
  • Terugkoppeling avonden Randweg en Nieuwsteeg & Lingedijk

Hier treft u de online versie van de nieuwsbrief PHS Geldermalsen - april 2015

Gepubliceerd op