Nieuwsbrief PHS Geldermalsen - april 2016

Dit is de nieuwsbrief PHS Geldermalsen. In deze nieuwsbrief informeren wij u over de ondertekening van de bestuursovereenkomst van de spooraanpassingen in Geldermalsen, de stand van zaken van het ontwerptracébesluit (OTB) en de tweede sessie omgevingstafels. Daarnaast geven wij u een update over de ontwerpen, de stand van zaken met betrekking tot de stedenbouwkundige visie geluidschermen van de gemeente Geldermalsen, het ecologische en archeologische onderzoek en het voorbereidend onderzoek in de Nieuwsteeg.

In deze uitgave treft u de volgende onderwerpen:

  • Bestuursovereenkomst spooraanpassingen Geldermalsen
  • Stand van zaken ontwerptracébesluit
  • Tweede sessie omgevingstafels
  • Update ontwerpen
  • Stedenbouwkundige visie geluidschermen
  • Ecologisch en archeologisch onderzoek
  • Voorbereidend onderzoek Nieuwsteeg

Hier treft u de online versie van de nieuwsbrief PHS Geldermalsen - april 2016

Gepubliceerd op