Nieuwsbrief PHS Geldermalsen - december 2015

Dit is de nieuwsbrief PHS Geldermalsen. In deze nieuwsbrief informeren wij u over de verdere uitwerking van de plannen en hoe wordt toegewerkt naar een (Ontwerp)Tracébesluit. Daarnaast brengen wij u op de hoogte over de start van de omgevingstafels, de stand van zaken van de inpassingsplannen voor de Randweg, Lingedijk en Nieuwsteeg, het verschijnen van het rapport ‘Visie Geluidschermen Geldermalsen’ en hoe de gemeente zich buigt over de stedenbouwkundige visie.

In deze uitgave treft u de volgende onderwerpen:

  • Toewerken naar het Ontwerp Tracébesluit Spooromgeving Geldermalsen
  • Omgevingstafels van start
  • Inpassingsplannen en ontwerpvraagstukken
  • Geluidsschermen langs het spoor
  • Gemeente aan zet voor stedenbouwkundige visie

Hier treft u de online versie van de nieuwsbrief PHS Geldermalsen - december 2015.

Gepubliceerd op