Nieuwsbrief PHS Geldermalsen - maart 2017

Dit is de nieuwsbrief PHS Geldermalsen. In deze nieuwsbrief informeren wij u over de terinzagelegging van het Ontwerp-Tracébesluit (OTB) Spooromgeving Geldermalsen. Het OTB ligt nu van 2 maart 2017 tot 12 april 2017 ter inzage. Tijdens de terinzagelegging worden een tweetal informatiebijeenkomsten georganiseerd, waarvoor wij u graag willen uitnodigen. Tevens geven wij u in deze nieuwsbrief een terugblik op de bijeenkomsten van de Omgevingstafels die zijn gehouden in december 2016. Tot slot vindt u in deze uitgave een impressie van een locatiebezoek aan het project DoorStroom Station Utrecht (DSSU), door een aantal leden van de Omgevingstafel Tricht.

In deze uitgave treft u de volgende onderwerpen:

  • Ontwerp-Tracébesluit ter inzage
  • Uitnodiging bewonersavond Ontwerp-Tracébesluit
  • Bijeenkomsten Omgevingstafels december 2016
  • Locatiebezoek Utrecht aan project DoorStroom Station Utrecht (DSSU)

Hier treft u de online versie van de nieuwsbrief PHS Geldermalsen - maart 2017

Gepubliceerd op