Consequenties uitstel GON

Nu besloten is om PHS-GON uit te stellen, is het belangrijk te kijken of er tussentijds omgevingsmaatregelen langs de bestaande spoorlijnen nodig zijn.

Extra geluid- en trillingsmaatregelen niet nodig

Bij het middenscenario worden op de Twentelijn (Deventer – Hengelo – Oldenzaal/grens) rond 2030 ongeveer tien goederentreinen per etmaal in beide richtingen samen verwacht. Dat is niet meer dan de huidige aantallen goederentreinen. Aanvullende geluid- of trillingsmaatregelen zijn dus bij de ontwikkelingen volgens het middenscenario tot 2030 niet nodig. Op de IJssellijn (Arnhem – Zutphen – Deventer) worden in het middenscenario, net zoals nu het geval is, slechts incidenteel goederentreinen verwacht. Ook daar zijn dus geen extra geluidmaatregelen nodig.

Overweging ongelijkvloerse kruising in LTSA

Nu besloten is dat de Goederenroute Oost-Nederland wordt uitgesteld, zijn de aanleg van de ongelijkvloerse kruising voor de sporen bij Velperbroek-aansluiting en een extra perron in Zutphen niet noodzakelijk. De eventuele aanleg van een ongelijkvloerse sporenkruising bij Velperbroek-aansluiting wordt eind 2014 nader overwogen bij de herijking in het kader van de Lange Termijn Spooragenda.

Omleidingen

In de periode van 2016 tot en met 2022 wordt in Duitsland gebouwd aan het derde spoor in het verlengde van de Betuweroute. In deze periode moeten treinen af en toe worden omgeleid. Daardoor zullen soms extra goederentreinen rijden via Deventer en Hengelo naar Oldenzaal/grens (Twentelijn). Dat kan op de Twentelijn, binnen de huidige geluidproductieplafonds, zonder extra maatregelen. Omleiding van goederentreinen via de IJssellijn (tussen Arnhem en Zutphen) of de Twentekanaallijn is binnen de huidige geluidproductieplafonds niet mogelijk.

Gepubliceerd op