Motie tegen spoorbogen Bathmen

Op 4 maart 2014 heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen om "de varianten voor de goederenroute met spoorbogen bij Bathmen te schrappen als mogelijke alternatieven, waarbij de kerndoelen van het PHS overeind blijven". Staatssecretaris Mansveld heeft hier op 8 april 2014 met een brief aan de Tweede Kamer op gereageerd. Zij geeft aan eraan te hechten "eerst de zorgvuldig doorlopen m.e.r.-procedure netjes af te ronden voordat er een keuze uit de routevarianten wordt gemaakt". Mansveld vindt het belangrijk dat ook bij alle toekomstige m.e.r.-procedures de betrokkenen ervan uit kunnen gaan dat ingebrachte reacties zorgvuldig worden gewogen en de gestarte procedures helemaal worden doorlopen, voordat tot besluitvorming wordt overgegaan.
Illustratie Edo Draaijer - de Stentor
Voor de Goederenroute Oost-Nederland betekent dit dat éérst de procedure van het MER wordt afgerond, inclusief het verwerken van de ontvangen reacties. Op basis van alle informatie maakt de staatssecretaris haar keuze over de routevariant. "Bij dit besluit zal de wens van de Kamer richtinggevend zijn", schrijft staatssecretaris Mansveld aan de Kamer.
Gepubliceerd op