Quick scan Noordtak

Het Havenbedrijf Rotterdam en de provincies Gelderland en Overijssel hebben op 15 mei 2014 hun “Quick scan Noordtak” gepubliceerd. Deze scan beschrijft een globaal onderzoek naar een geheel nieuwe enkelsporige spoorlijn door de Achterhoek van Zevenaar, langs de A18/N18, naar Hengelo.

Quick scan

Gedeputeerde Bieze van de provincie Gelderland geeft aan dat “een aparte, enkelsporige lijn voor het goederenvervoer kan worden aangelegd voor € 1,4 miljard (...) De Noordtak is sneller, veiliger, en zorgt voor minder overlast. De kosten zijn lager en de baten hoger dan eerder gedacht”. 

De meningen over de Noordtak blijken verdeeld. Omwonenden en belangenverenigingen langs de bestaande spoorlijnen zijn blij met het nieuwe plan. Zij hopen dat de staatssecretaris deze route als een volwaardig alternatief meeneemt in de besluitvorming. Bewoners en bestuurders in de Achterhoek kijken heel anders naar het plan. Op 27 mei 2014 hebben zij een protestbijeenkomst tegen de Noordtak georganiseerd.

Noordtak nu niet aan de orde

Mansveld heeft aangegeven de Quick scan Noordtak serieus te bekijken en er beargumenteerd op te reageren. Mansveld stelt dat de raming van de kosten hoger moet zijn. In de Quick scan is bijvoorbeeld niet uitgegaan van de juiste risico-opslag, zijn geen kosten meegenomen voor inpassingsmaatregelen en er is geen rekening gehouden met het 'weglekeffect' (slechts een deel van het voordeel komt ten gunste aan de binnenlandse economie). Daarnaast acht zij een keuze voor de aanleg van de Noordtak nu niet aan de orde. "Zowel een intensivering (…) als een (eventueel enkelsporige) nieuwe lijn roept veel reacties op bij omwonenden." Een dergelijke ruimtelijke ingreep is "alleen reëel als er sprake is van grote voervoervolumes en een nationaal belang dat niet met een beperktere ingreep behartigd kan worden.". 

Bij vervolg serieuze afweging Noordtak

Mansveld waardeert de ambitie van de beide provincies en het Havenbedrijf, en deelt het belang van een goede ontsluiting van de havens met minimale negatieve effecten op de leefomgeving van omwonenden. Daarom zal het ministerie bij de start van de vervolgfase van de routering door Oost-Nederland ook een serieuze afweging maken om een studie te laten doen naar de Noordtak.

Gepubliceerd op