Staatssecretaris kiest Kopmaken Deventer en besluit tot uitstel vervolgfase

Op 16 juni 2014 heeft staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu een bestuurlijk overleg gehad met de bestuurders uit alle betrokken regio’s over het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer. Met name Amsterdam Centraal, Meteren – Boxtel en Oost-Nederland waren onderwerp van gesprek. In dit overleg heeft de staatssecretaris voor de Goederenroute Oost-Nederland de volgende beslissingen genomen:
  • "De voorkeursroute tussen Zutphen en Hengelo voor de Goederenroute Oost-Nederland is de variant “Kopmaken Deventer."
  • "De vervolgstap, uitwerking van het hele traject tussen Elst en Oldenzaal in het MER 2e fase, wordt opgeschort tot in ieder geval het jaar 2020."

Voor het volledige besluit verwijzen wij u naar de brief van de staatssecretaris aan de Tweede Kamer. Deze brief is verzonden op 17 juni 2014 en heeft als onderwerp: Besluiten PHS. Deze brief kunt u downloaden via www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties.

Gepubliceerd op