Voorkeursroute Kopmaken Deventer

Staatssecretaris Mansveld heeft op 17 juni 2014 haar beslissing bekendgemaakt dat de routevariant “Kopmaken Deventer” de voorkeursroute tussen Zutphen en Hengelo is voor de Goederenroute door Oost-Nederland.

Duidelijkheid aan de omwonenden

In haar brief aan de Tweede Kamer schrijft de staatssecretaris: “Ik heb aangegeven dat ik een verdere vertraging van de keuze voor een routevariant niet wenselijk acht, gezien de lange periode dat de omwonenden van de vier onderzochte varianten al in onzekerheid verkeren. (…) Dit (besluit, red.) geeft na twee jaar studie in een omvangrijke m.e.r.-procedure duidelijkheid aan de omwonenden van de vier onderzochte varianten."

Drie van de vier varianten vervallen

Voor de routevariant “Kopmaken Deventer” concludeert de staatssecretaris als volgt: “Het betreft de meest kosteneffectieve variant waarbij voor goederenvervoerders een reistijdwinst van 44 minuten kan worden behaald ten opzichte van het huidige traject. Ook vallen de milieueffecten voor deze variant het meest gunstig uit. De andere drie onderzochte varianten - met nieuwe spoorbogen ten westen of ten oosten van Bathmen, en de aanpassing van de Twentekanaallijn tussen Zutphen en Hengelo - komen hiermee te vervallen.”.

Gepubliceerd op