Gooise Meren

Het spoor rondom station Naarden-Bussum in de gemeente Gooise Meren is toe aan vernieuwing. Met grootschalig onderhoud maken we het treinverkeer nog veiliger en betrouwbaarder. Tegelijk maken we het spoornetwerk rondom Naarden en Bussum klaar voor de toekomst. Zodat er meer treinen kunnen rijden, en ook sneller.

Minder sporen en nieuwe wissels

Tussen Bussum-Zuid en het Naardermeer verwijderen we sporen en wissels die niet meer nodig zijn. We vernieuwen de bestaande wissels én vervangen het treinbeveiligingssysteem. Hierdoor is er minder kans op storingen, en kunnen treinen beter doorrijden.

Een ander voordeel van minder sporen is prettiger oversteken. Bij verschillende overwegen op het traject, en bij station Naarden-Bussum, zijn er straks 2 sporen in plaats van 5. Het verkeer is daardoor sneller aan de overkant. Bovendien zijn de spoorbomen bij de overwegen aan de Comeniuslaan, de Generaal de la Reijlaan en de Meerweg minder lang dicht.

Station Naarden-Bussum

Het monumentale station Naarden-Bussum maken we in 2019 beter toegankelijk. Doordat het emplacement verdwijnt en het aantal sporen wordt teruggebracht van 5 naar 2, is er ruimte om aan de westkant een nieuwe toegang tot het station te maken. Zo kunnen reizigers makkelijker en sneller de perrons of de uitgangen bereiken. We zorgen er ook voor dat er bij de nieuwe ingang voldoende plek is om fietsen neer te zetten.

Perron 1

Om meer ruimte te geven aan het toenemend aantal reizigers op perron 1 wordt het perron verbreed en verlengd. De huidige fietsenstallingen naast perron 1 worden verplaatst richting noorden, zodat er een pleintje naast het perron ontstaat met groenbakken en zitelementen. Door de nieuwe indeling ontstaat een beter toegankelijk perron dat door middel van een trapje en een hellingbaan goed bereikbaar is.

Ruimere spoorboog tussen Naarden-Bussum en Naardermeer

De boog tussen het Naardermeer en station Naarden-Bussum maken we ruimer. Hierdoor hoeven treinen niet langer af te remmen; ze kunnen dan sneller rijden, en er kunnen méér treinen rijden. Net als op andere trajecten rijden zij straks ten noorden van station Naarden-Bussum 130 kilometer per uur. Hiervoor passen we ook de bovenleiding en het treinbeveiligingssysteem aan.

Aanleg Voormeerpassage

We maken een onderdoorgang bij de Karnemelksloot in Naarden. Deze ‘Voormeerpassage’ verbindt de recreatiegebieden die aan beide zijden naast de spoorlijn liggen. Fietsers en wandelaars kunnen het bekende 'rondje Naardermeer' dan afmaken zonder dat zij door de woonwijk heen moeten. Daarnaast kunnen dieren het spoor veilig oversteken. Ook dieren kunnen straks veilig onder het spoor door via de Voormeerpassage en een aantal nieuwe faunapassages. De bouw hiervan kun je volgen via webcams. We vernieuwen ook de spoorbrug naast de Voormeerpassage. 

Planning

In 2016 en 2017 bereiden we de werkzaamheden voor. We starten de bouw- en onderhoudswerkzaamheden in 2018. Vanaf half 2018 tot en met 2020 wordt er gewerkt aan het spoor en het station. Naar verwachting is het meeste werk in de tweede helft van 2019 klaar.
Enkele projecten voeren wij uit in opdracht van de gemeente en de provincie Noord-Holland, de gemeente Gooise Meren en Natuurmonumenten.

Nieuws

Dag en nacht doorwerken bij Naarden Bussum

Naarden Bussum augustus 2019
Naarden Bussum augustus 2019
Tijdens de ’23-daagse’ werkzaamheden bij Naarden-Bussum voert ProRail een groot aantal werkzaamheden uit. Honderden werknemers werken in roosterdiensten 23 dagen lang, dag en nacht aan het spoor. Bewoners die dicht bij het spoor wonen, bedrijven, weggebruikers etc., het zal niemand zijn ontgaan dat er flink wordt doorgewerkt.
Gepubliceerd op

Contact

Documenten