Grondwerkzaamheden en landschappelijk inpassingsplan gegund aan Aannemersbedrijf Oosterhuis BV

Aannemer Oosterhuis uit Nijeveen gaat de werkzaamheden verrichten om het landschappelijk inpassingsplan aan te leggen en om de grond gereed te maken voor het toekomstig opstelterrein in ‘de Vork’ in Haren. Hij heeft de gunning gekregen om in opdracht van de provincie Groningen in augustus dit jaar te starten met de uitvoering van de werkzaamheden. De ondergrond moet medio 2017 gereed zijn, waarna gestart kan worden met de bouw van het opstelterrein.

Werkzaamheden

De aannemer begint in september met het aanvoeren van het zand, dat nodig is voor de eerste fase. De werkzaamheden in het grondwerkcontract zijn erop gericht om zo snel mogelijk de grond te laten inklinken. Daarnaast wordt als onderdeel van hetzelfde contract ook de groene landschappelijke inpassing aangelegd. Voordat de aannemer aan de slag kan, worden waardevolle archeologische vondsten veilig gesteld. Vorige week is daarmee begonnen door MUG Ingenieursbureau. Hier is ongeveer negen weken tijd voor nodig. Aannemingsbedrijf Oosterhuis assisteert hiermee door het leveren van voorzieningen in de vorm van materieel voor grondverzet en grondtransport.

Duurzaam

Duurzaamheid was een belangrijk onderdeel van de aanbestedingsvoorwaarden van de Provincie Groningen. Binnen dit project zijn verschillende duurzaamheiddoelstellingen geformuleerd. Een daarvan is “het reduceren van de milieueffecten van de aanleg van het opstelterrein Vork”. De aanbieding van Oosterhuis scoorde goed op dit onderdeel en heeft een lagere Milieu Kosten Indicator dan vooraf vastgesteld door de provincie Groningen. Ook op het gebied van CO2 uitstoot heeft Aannemersbedrijf Oosterhuis ingeschreven met het hoogste  ambitieniveau.

Het zand voor het ophogen en verstevigen van de grond wordt gewonnen uit de Waddenzee en de Duitse Eems en per boot naar Groningen gebracht. Vanuit daar zal het zand via een korte route per vrachtwagen het nieuw te bouwen opstelterrein “de Vork” bereiken.

Groningen Spoorzone

De aanleg van het landschappelijk inpassingsplan en het nieuwe opstelterrein maken onderdeel uit van het Project Groningen Spoorzone. Met het project Spoorzone komen wij tegemoet aan de wensen van de treinreizigers om het treinvervoer uit te breiden. Om de uitbreiding van treinverkeer rond Groningen mogelijk te maken, zijn forse ingrepen nodig aan het spoor en het Hoofdstation. Voor deze opgave hebben de gemeente, de provincie, het Rijk, spoorinfrastructuurbeheerder ProRail en NS de handen ineen geslagen binnen het project Groningen Spoorzone. Het project bestaat onder meer uit forse aanpassingen aan sporen en perrons en het aanleggen van een voetgangerstunnel onder het gebied van het Hoofdstation. Hier komt ook een busonderdoorgang onder de sporen door. Er komt een fietstunnel tussen het stadsbalkon en een ondergrondse fietsenstalling aan de zuidkant van het Hoofdstation. Naar station Groningen Europapark komt een vierde spoor. Door alle wijzigingen op het Hoofdstation is er geen plek meer voor het huidige opstelterrein. Het opstelterrein wordt verplaatst naar de Vork, tussen de sporen naar Assen en Winschoten.

Gepubliceerd op