Station Groningen nog mooier, kijk maar!

Het adembenemende stationsgebouw van station Groningen staat al in de lijstjes met mooiste stations van de wereld. Er ligt nu een plan om ruim 275 miljoen euro in het station en de sporen te investeren. Als de gemeenteraad van Groningen en de provinciale Staten instemmen, ontstaat er rondom het monumentale pand een metamorfose. Waardoor juist het stationsgebouw nog meer tot zijn recht komt. Na een definitief akkoord, worden de plannen verder uitgewerkt. Hierbij enkele illustraties waar we dan aan denken.

Besluit

Bedoeling is komende jaren ruim 275 miljoen euro in station Groningen te steken. Vandaag maakt een stuurgroep van de gemeente Groningen, provincie Groningen, ministerie van Ifrastructuur en Milieu, NS en ProRail weer een verder uitgewerkt plan daarover bekend. Een stationsvernieuwing gaat altijd in stappen. Wanneer de gemeenteraad en de Provinciale Staten binnenkort met dit plan instemmen, is weer een belangrijke stap genomen. Bedoeling is dat alles in 2020 klaar is.

Fietsers

De investering voorziet in de nieuwbouw van een fietstunnel onder het station door zodat er een nieuwe fietsverbinding ontstaat tussen de zuidzijde en de centrumzijde. Aan de centrumzijde zijn nu al enkele grote fietsparkeerplaatsen. Bedoeling is dan ook aan de zuidzijde ruimte voor 5.000 fietsen te maken. Er wordt nog bekeken door de gemeente hoe de zuidzijde en de omgeving ervan verder wordt vormgegeven.

Reizigers

Bovendien komt er een reizigerstunnel met een toegang aan de zuidzijde van het station. De reizigerstunnel maakt dat de treinen compact rond elkaar gegroepeerd kunnen halteren. Dan kan er eenvoudiger over worden gestapt. De reizigerstunnel zorgt ook dat de zuidzijde van het stationsgebied een rechtsstreekse voetgangersverbinding krijgt met het centrum. De perrons krijgen bovendien nieuwe perronkappen en er ontstaat ruimte voor een 'perronplein'. Door dit alles ontstaat een veel logischer looproute door het monumentale stationsgebouw.

Sporen

Naast aanpassing van het station, maakt uitbreiding van de perrons en doortrekken van de perronsporen op het station (die lopen nu dood), meer groei van treinverkeer mogelijk. Er kunnen straks in de spits dertig procent meer treinen rijden dan nu. Dat betekent betere overstaptijden en meer reismogelijkheden. Hiervoor wordt ook het spooremplacement slimmer ingericht en deels verplaatst naar een nieuwe locatie. Treinen komen ook meer onafhankelijk van elkaar binnen en zitten elkaar dan niet in de weg bij eventuele vertraging.
 

Gepubliceerd op