Erop en eronder voor Fries spoor

Bereikbaarheid is ook in Friesland 'belangryk', zo blijkt wel. Want er is en wordt geïnvesteerd in zeker zeventien ongelijkvloerse kruisingen van spoorwegen en autowegen tussen 2011 en 2016. Voor infrastructuurproject 'Haak om Leeuwarden' alleen al gaat het om zeven onderdoorgangen en drie fly-overs voor het wegverkeer en het spoor. De klus is daar geklaard en daarom is het nu tien dagen feest in Friesland. Tot en met komende donderdag wordt de nieuwe rondweg 'Haak om Leeuwarden' stap voor stap opengesteld voor wegverkeer. Treinreizigers merken er niets van, zoals bedoeld. Ze rijden al tijden moeiteloos over de weg heen.

Haak

De rondweg Haak om Leeuwarden is onderdeel van het programma Leeuwarden Vrij-Baan van gemeente Leeuwarden, Rijkswaterstaat en provincie Fryslân. De zogenoemde Westelijke randweg maakt ook onderdeel uit van alle aanpassingen. Vanwege alle kruisingen met het spoor is ProRail intensief betrokken geweest. Zo legden we zelfs een deel van de weg aan als spoorbeheerder. We hebben er ook voor het eerst samen met Rijkswaterstaat een project aanbesteed voor tegelijk spoor- en wegenbouw. 

Alle richtingen

Treinreizigers tussen Leeuwarden en Zwolle, Harlingen, Stavoren en Groningen, dus werkelijk in alle richtingen hebben op enig moment hinder gehad of nog te gaan van alle werkzaamheden. Maar uiteindelijk zorgt dat dan wel voor een betrouwbaarder spoor. Door de nieuwe ongelijkvloerse kruisingen in Friesland konden twee overwegen worden gesloten. Een bron van incidenten en storingen minder, terwijl de bereikbaarheid verbetert.

Komende tijd

Naast de miljoenen kuubs beton die bij de Haak om Leeuwarden in onderdoorgangen en fly-overs werden gestoken, wordt ook nog op tal van andere plaatsen aan spoorkruisingen gewerkt. Zo komen er ten behoeve van toekomstig station Werpsterhoek onderdoorgangen voor fietsers en auto's tussen Wirdum en Leeuwarden. Voor uitbreiding van het treinverkeer tussen Zwolle en Leeuwarden komt er een onderdoorgang in Wolvega. Ten behoeve van de Centrale As, een weg tussen Drachten en Dokkum, komen er onderdoorgangen in Hurdegarijp en Veenwouden. In Franeker komt er eentje vanwege uitbreiding van een woonwijk. In Harlingen wordt de N31 aangepast en verbreed waarvoor ook een onderdoorgang onder het spoor nodig is.

 
Gepubliceerd op