Maaslijn : Procedure PIP

Voor dit project hebben de Ontwerp Provinciale Inpassingsplannen inclusief de bijbehorende Milieueffectrapporten ter inzage gelegen. Hier onder lees je hoe de procedure verder loopt.

Inpassingsplannen

Nadat de beide Ontwerp-Provinciale Inpassingsplannen met het MER ter inzage hebben gelegen (van 29 april tot en met 9 juni 2021) zijn de ingediende zienswijzen verwerkt in een nota van Antwoord. Deze is betrokken door de beide provinciale staten bij de vaststelling van de inpassingsplannen. Het inpassingsplan is op 5 november 2021 door de provinciale staten van de provincie Noord-Brabant vastgesteld en op 12 november door de provinciale staten van de provincie Limburg.

Beide inpassingsplannen zijn op 25 november gepubliceerd en liggen ter inzage van 25 november 2021 tot en met 6 januari 2022 (provincie Noord-Brabant) en van 26 november 2021 tot en met 7 januari 2022 (provincie Limburg) voor beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voor meer informatie en hoe je beroep kunt indienen verwijzen wij naar de kennisgeving.

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers