Maaslijn : Agenda terinzagelegging

Voor dit project liggen de Ontwerp Provinciale Inpassingsplannen inclusief de bijbehorende Milieueffectrapporten ter inzage. In onderstaande agenda zie je wanneer je de plannen kunt inzien en wanneer je er ons vragen over kunt stellen.

29 april 2021
Publicatie van het Ontwerp Inpassingsplan provincie Limburg
Publicatie van het Ontwerp inpassingsplan provincie Noord-Brabant

29 april 2021
Tijdens het voorbereiden van de terinzagelegging en ook nu nog, zijn de coronamaatregelen van kracht. Daardoor is het helaas niet mogelijk om een fysieke informatiebijeenkomst te organiseren. Via deze website vind je alle informatie over wat het project voor invloed heeft op uw leefomgeving, de milieueffecten en de fysieke maatregelen die buiten worden genomen.

6 mei
Telefonisch spreekuur. Heb je, na het doornemen van deze website vragen over de plannen dan kun je telefonisch contact met ons opnemen op 6 mei van 16.00 uur tot 18.00 uur. Bel tijdens de openingstijden van het spreekuur met 088-2315381 en één van onze medewerkers zal jouw vragen beantwoorden. Je kunt ook eerst de FAQ met meest gestelde vragen bekijken via bovengenoemde site.

20 mei
Telefonisch spreekuur. Heb je, na het doornemen van deze website vragen over de plannen dan kun je telefonisch contact met ons opnemen op 20 mei van 16.00 uur tot 18.00 uur. Bel tijdens de openingstijden van het spreekuur met 088-2315381 en één van onze medewerkers zal jouw vragen beantwoorden. Je kunt ook eerst de FAQ met meest gestelde vragen bekijken via bovengenoemde site.

27 mei
Telefonisch spreekuur. Heb je, na het doornemen van deze website vragen over de plannen dan kun je telefonisch contact met ons opnemen op 27 mei van 16.00 uur tot 18.00 uur. Bel tijdens de openingstijden van het spreekuur met 088-2315381 en één van onze medewerkers zal jouw vragen beantwoorden. Je kunt ook eerst de FAQ met meest gestelde vragen bekijken via bovengenoemde site.

3 juni
Telefonisch spreekuur. Heb je, na het doornemen van deze website vragen over de plannen dan kun je telefonisch contact met ons opnemen op 27 mei van 16.00 uur tot 18.00 uur. Bel tijdens de openingstijden van het spreekuur met 088-2315381 en één van onze medewerkers zal jouw vragen beantwoorden. Je kunt ook eerst de FAQ met meest gestelde vragen bekijken via bovengenoemde site.

10 juni
Telefonisch spreekuur. Heb je, na het doornemen van deze website vragen over de plannen dan kun je telefonisch contact met ons opnemen op 10 juni van 16.00 uur tot 18.00 uur. Bel tijdens de openingstijden van het spreekuur met 088-2315381 en één van onze medewerkers zal jouw vragen beantwoorden. Je kunt ook eerst de FAQ met meest gestelde vragen bekijken via bovengenoemde site.

10 juni
Sluitingsdatum van de ter inzagelegging.

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers