Boxtel-Haaren : Onderzoek naar effect extra treinen

Tot nu toe rijden veel goederentreinen vanaf Tilburg richting Boxtel. Straks rijden goederentreinen deels via Meteren en Den Bosch richting Haaren (Esch) en Boxtel. Ook gaan er bij Boxtel en Haaren (Esch) meer reizigerstreinen rijden. ProRail onderzoekt het effect van de extra treinen op de omgeving. Dit zijn bijvoorbeeld onderzoeken naar geluid en trillingen.

Locatie
Boxtel - Haaren
Programma
Hoogfrequent Spoorvervoer
Startdatum
2022
Einddatum
2030

Méér treinen

De veranderingen rond Boxtel maken deel uit van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) tussen Meteren en Boxtel. PHS maakt ‘spoorboekloos’ reizen op drukke trajecten mogelijk. Op het traject Meteren-Boxtel gaan meer treinen rijden, zo ook bij Boxtel.

Meedenken en meepraten

Al sinds 2012 werken we samen met omwonenden en belanghebbenden. Wij vinden het belangrijk dat zij meedenken en meepraten over de plannen. Dat kan in werkgroepen, informatieavonden en een klankbordgroep.

  • In september 2012 gaf ProRail, samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, een toelichting op de ‘notitie reikwijdte en detailniveau’.
  • In juni 2013 lichtten we de aanpak van de milieueffectrapportage toe.
  • In januari 2014 zijn de resultaten van de variantennota besproken.
  • In november 2017 zijn de resultaten van de onderzoeken naar geluid, trillingen en het vervoer van gevaarlijke stoffen gedeeld tijdens een informatiebijeenkomst.

Wil je op de hoogte blijven?

Wil je weten wat wij gaan doen binnen dit project en wanneer? Meld je dan aan voor onze digitale nieuwsbrief.

Schrijf je in

Tracébesluit

De aanpassingen en maatregelen voor het traject tussen Meteren en Boxtel zijn uitgewerkt in een Tracébesluit (TB).

In de bijbehorende Nota van Antwoord (NvA) wordt een reactie gegeven op de ontvangen zienswijzen op Ontwerptracébesluit (OTB). Het OTB werd in maart 2018 gepubliceerd. Zowel het Tracébesluit als de Nota van Antwoord lagen van 3 juni tot en met 15 juli 2020 ter inzage. Meer informatie hierover vind je op de pagina PHS Meteren-Boxtel.

Maatregelenpakket PHS Boxtel

Vanuit het ‘Maatregelenpakket PHS Boxtel’ worden plannen uitgewerkt om het knelpunt rondom de dubbele spoorwegovergang in de Tongersestraat aan te pakken. Kijk voor meer informatie hierover op de website van de gemeente Boxtel.

Maatregelen Runsdijk Esch 

Voor Haaren (Esch) wordt een plan uitgewerkt om het knelpunt rondom de spoorwegovergang in de Runsdijk in Esch op te lossen, waarbij veiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid centraal staan. Kijk voor meer informatie hierover op de website van de gemeente Haaren. 

Kaart met 3D-visualisaties  

Op de online tracékaart met 3D-visualisaties kun je zien wat er gaat veranderen aan het spoor en in de spooromgeving. De kaart heeft ruim dertig zichtpunten waarop de huidige situatie en de gewijzigde toekomstige situatie is te zien. Op locaties met grote aanpassingen is de nieuwe spooromgeving vanuit een vogelvluchtperspectief te bekijken. 

Elke tien minuten

Elke tien minuten een reizigerstrein op drukke trajecten. Reizen zonder spoorboekje dus. Om dat mogelijk te maken, staan er aanpassingen in het landelijke Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS). Een van de aanpassingen gaat over het goederenvervoer. Goederentreinen rijden in de toekomst meer via de Betuweroute, richting Den Bosch en Boxtel en verder. Zo ontstaat er op andere sporen plaats voor extra reizigerstreinen.

Lees meer over dit programma

Nieuws over dit project

Meer nieuws

Gerelateerde projecten

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers