Nieuwsberichten

ProRail gunt Movares ingenieursdiensten PHS 's-Hertogenbosch-Vught

Lars Teulings directeur Projecten bij ProRail (l) en Sander Eijgenraam Algemeen Directeur bij Movares tekenen het contract
Op 8 september 2020 hebben ProRail en Movares het contract getekend voor het project PHS 's-Hertogenbosch – Vught met een waarde van 8,8 miljoen euro en met een looptijd van 10 jaar. Het contract betreft het opstellen van vraagspecificaties, het uitvoeren van diverse onderzoeken, het maken van ontwerpen voor de bouwcontracten en de ondersteuning van ProRail in de realisatiefase. Bijzonder in dit contract is dat samenwerking als een van de belangrijkste gunningscriteria is gehanteerd.
Gepubliceerd op

Terugkijken online informatieavond voor omwonenden in ‘s-Hertogenbosch

Impressie online informatieavond 's-Hertogenbosch
Het Tracébesluit PHS Meteren-Boxtel ligt tot en met 15 juli 2020 ter inzage. Om omwonenden langs het spoor uit ‘s-Hertogenbosch te informeren over het Tracébesluit en hoe het verder gaat, organiseerden we dinsdagavond 18 juni jl. een online informatiebijeenkomst via YouTube. Tijdens de avond bespraken we nogmaals kort het hoe, wat, waar en waarom van het project. En aanvullend gingen we in op de onderwerpen ontwerp, geluid, trillingen en gevaarlijke stoffen.
Gepubliceerd op

Terugkijken online informatieavond voor omwonenden in Boxtel, Haaren, Maasdriel, Zaltbommel en West-Betuwe

Tijdens de online informatieavond wordt de online tracékaart toegelicht
Het Tracébesluit PHS Meteren-Boxtel ligt tot en met 15 juli 2020 ter inzage. Om omwonenden langs het spoor uit de gemeenten Boxtel, Haaren, Maasdriel, Zaltbommel en West-Betuwe te informeren over het Tracébesluit en hoe het verder gaat, organiseerden we dinsdagavond 15 juni jl. een online informatiebijeenkomst via YouTube. Tijdens de avond bespraken we nogmaals kort het hoe, wat, waar en waarom van het project. En aanvullend gingen we in op de onderwerpen ontwerp, geluid en trillingen.
Gepubliceerd op

Wat is er bereikt voor het spoor in Vught?

Spooraanpassingen Vught
Vanaf 2010 wordt er al aan het landelijke Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) gewerkt. En vanaf dat moment zijn we ook gestart met allerlei variantenonderzoeken voor de spooraanpassingen tussen Meteren en Boxtel. ProRail heeft in samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de provincie Noord-Brabant, gemeente Vught, bewoners, werkgroepen de afgelopen jaren aan de plannen gewerkt.
Gepubliceerd op

Extra geluidmaatregelen Vught-Noord: het 60dB pakket

Geluidmaatregelen Vught-Noord Tracébesluit PHS Meteren-Boxtel (links) en geluidmaatregelen Vught-Noord 60dB pakket (rechts). Klik op de afbeelding om te vergroten of ga naar het Tracébesluit (zie link artikel) om de kaarten in detail te bekijken
Begin juni maakte gemeente Vught bekend dat er extra geluidmaatregelen komen voor Vught-Noord: het 60dB pakket. Dit betekent dat met extra raildempers en hogere geluidschermen het geluidsniveau voor de woningen langs het spoor in Vught-Noord wordt teruggebracht tot 60dB. Dat is ruim onder het geluidproductieplafond (GPP) dat voor Vught-Noord geldt.
Gepubliceerd op

Online informatieavond over het Tracébesluit en gestelde vragen: wat zijn de highlights?

Online informatieavond PHS Meteren-Boxtel, deelgebied Vught, 23 juni 2020
Het Tracébesluit PHS Meteren-Boxtel is een feit. Het is een belangrijke stap naar een duurzame reconstructie van het spoor, ook in Vught. Er is jaren aan gewerkt en ook de inwoners van Vught hebben een belangrijke bijdrage geleverd. U stond mede aan de basis van het resultaat van veel bereikte aanpassingen en verbeteringen. Tot en met 15 juli 2020 ligt het Tracébesluit ter inzage. Om iedereen te informeren over het Tracébesluit en hoe het verder gaat, organiseerden we dinsdagavond 23 juni een online informatiebijeenkomst via YouTube.
Gepubliceerd op