Nieuwsbrief: editie Vught - maart 2017

Dit is de nieuwe editie Vught van de nieuwsbrief PHS Meteren-Boxtel. In deze nieuwsbrief blikken we met u terug en kijken we vooruit. We nemen u kort mee langs de belangrijke momenten van het spoorproject PHS Meteren-Boxtel in 2016. En geven u een beeld bij wat u kunt verwachten in 2017: het jaar waarin we toewerken naar de vaststelling van het Ontwerp Tracébesluit (OTB) en de Milieueffectrapportage (MER).
Zicht op spoor aan de Spoorlaan in Vught

In deze uitgave treft u de volgende onderwerpen:

  • Terugblik 2016
  • Wat gebeurt er in 2017 en daarna?

Lees (hier) de online versie van de editie Vught

Gepubliceerd op