Planning Tracébesluit

Naar verwachting wordt het Tracébesluit PHS Meteren-Boxtel in het najaar van 2019 vastgesteld. Wanneer het Tracébesluit ter inzage wordt gelegd, zullen wij u hier als omwonenden over informeren. Uiteraard plannen wij ook bij de terinzagelegging van het Tracébesluit wederom een moment in waarbij we u als bewoner of omwonende van meer informatie voorzien en de mogelijkheid geven om vragen te stellen. Bij de terinzagelegging van het Tracébesluit PHS Meteren – Boxtel zal ook de Nota van Antwoord gepubliceerd worden. Het Tracébesluit en alle bijhorende stukken zullen in het najaar van 2019 in te kijken zijn op de website van de Directie Participatie als ook op locatie zoals bijv. bij uw gemeente.
20151027-143833_sv8969.jpg

Voor de terinzagelegging van het Tracébesluit PHS Meteren – Boxtel wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd in Meteren voor de bewoners van de gemeente West Betuwe. Hoewel er geen wijzigingen zijn in het Tracébesluit ten opzichte van het Ontwerptracébesluit, is het realiseren van de Zuidwestboog bij Meteren dermate van invloed op de omgeving dat een informatiebijeenkomst hier gewenst is. Tijdens deze informatiebijeenkomst in Meteren zullen experts aanwezig zijn om uw vragen te beantwoorden.  Ook op het gebied van geluid en trillingen zijn er tijdens deze avond specialisten aanwezig. Bewoners uit de gemeente Zaltbommel worden voor deze informatiebijeenkomst uitgenodigd.

Gepubliceerd op