Nieuwsberichten

Informatieavond bouwperiode Vught woensdag 7 december

Informatieavond Vught-november-2016
In 2021 verwachten we met de bouw van het spoorproject te kunnen starten. Het bouwen van een verdiepte ligging in Vught roept veel vragen op bij bewoners; waar komen straks de bouwhekken? Hoe zit het met overlast? In deze vroege fase van het project is nog niet alles bekend over de aanpak en de uitvoering van de bouw. Op hoofdlijnen kunnen we wel al een beeld geven. Daarom organiseren we een informatieavond over de bouwperiode op woensdag 7 december. Bewoners langs het spoor ontvangen een uitnodiging, maar iedereen is welkom.
Gepubliceerd op

Tussentijds rapport werkgroepen Vught online

Werkgroepen Vught rapport
De aanpassingen aan het spoor in Vught hebben een grote impact op de spooromgeving en omwonenden. In de uitwerking van deze plannen zijn de inbreng van bewoners en belanghebbenden en daarmee belangrijke lokale kennis van groot belang. In januari 2016 zijn zeven werkgroepen gestart met het meedenken over de inrichting van de ruimtelijke omgeving direct rond het spoor. Tijdens de werkgroepsessies hebben de deelnemers hun wensen geuit, suggesties gedaan en ideeën geformuleerd over de spoorzone. In het rapport ‘Wensen rond het spoor in Vught’ staan de uitkomsten van hun inspanningen.
Gepubliceerd op

Nieuwsbrief: speciale editie Vught - mei 2016

Header Spoorlaan Vught
Dit is de speciale editie Vught van de nieuwsbrief PHS Meteren-Boxtel. In deze nieuwsbrief leest u meer over de informatiemarkt van de gemeente Vught over de plannen voor het spoor en de N65, volgende week donderdag 19 mei bij Novalis (Industrieweg 9C). We informeren u welke informatie we over het spoorproject geven en over de kennissessies. U bent van harte welkom!
Gepubliceerd op