Kamerbrief staatssecretaris over stand van zaken beleidsintensivering spoortrillingen

Op 18 juli jl. heeft staatssecretaris Van Veldhoven de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over de stand van zaken van de beleidsintensivering inzake spoortrillingen.
20151027-143833_sv8969.jpg

In deze kamerbrief staat een stand van zaken ten aanzien van ontwikkeling van het beleid rondom bescherming van omwonenden tegen de nadelige effecten van spoortrillingen. Dit betreft het onderzoek en kennisontwikkeling, en het uitvoeren van praktijkproeven in de baan of in het materieel. Omdat in het kader van PHS Meteren-Boxtel een tijdelijk spoor wordt aangelegd, ziet zij deze locatie als mogelijke proeftuin.

Gepubliceerd op